ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು

ವಕೀಲರ ಸಮಿತಿ

 

 

 

 

1.

ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಶ್ರೀ. ಗುರು ಕೃಷ್ಣ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ. ಆನೀಸ್ ಅಹಮೆದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನುರಾಧ, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲೊಫರ್ ಅಕ್ಬರ್, ವಕೀಲರು                                             ಶ್ರೀ ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾನು, ವಕೀಲರು                                      
ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೊತ್ವಲ್, ವಕೀಲರು                                    
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಸುಹೇಲ್ ಆಲಿ, ವಕೀಲರು

                                            

3.

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕ್ರ್ಯೂಟ್  ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಲಬೂರ್ಗಿ

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಲಿಪಟೇಲ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ  ಲಿಯಾಗತ್ ಫರೀದ್ ಉಸ್ತಾದ್, ವಕೀಲರು

4.

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕ್ರ್ಯೂಟ್  ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಮಲಗಿ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗೋಡ್ವಾಲಾ, ವಕೀಲರು

5.

ವಕ್ಫ ಟ್ರಿಬುನಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)

ಶ್ರೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್,  ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಪರ್ವೀಜ್ ಆಲಿ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಸುಹೇಲ್ ಆಲಿ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹನೀಫ್

6.

ವಕ್ಫ ಟ್ರಿಬುನಲ್ (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)
ಶ್ರೀ ನೂರ್ ಇಬ್ರಹಿಮ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

7.

ವಕ್ಫ ಟ್ರಿಬುನಲ್ (ಕಲಬೂರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ)
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಫಮಿದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಅತಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್

8.

ವಕ್ಫ ಟ್ರಿಬುನಲ್ (ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)
ಶ್ರೀ ಎ ಎ ಬರೂದ್ವಾಲ, ವಕೀಲರು

ಕುಮಾರಿ ಆಜ್ರಾ ಜೆ ದುಂಡ್ಗೆ, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಕೆ ದೇಸಾಯ್, ವಕೀಲರು

ನಾಗರೀಕ (ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್)

 

1.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
a)
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಸುಹೇಲ್ ಆಲಿ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹನೀಫ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಅಹೆಮದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

2.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌಹರುನಿಸ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ, ವಕೀಲರು

3.

ಬೆಳಗಾವಿ
ಶ್ರೀ ಎ ಡಿ ಶೆಲ್ಧಾರ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಮುಜಾಹಿದ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಐ ಹೆಚ್ ಜಮಾಧಾರ್, ವಕೀಲರು

4.

ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಎ ರೆಹಮಾನ್, ವಕೀಲರು

5.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ರಂಜಪ್ಪನ್,  ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಜೀದ ಶಮೀಮ್, ವಕೀಲರು

6.

ಬಿದರ್
ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಜಾಫರ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಮದ್ ಲೈಕುದ್ದೀನ್, ವಕೀಲರು

7.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಹಮೀದ್, ವಕೀಲರು

8.

ಕಲಬುರಗಿ
ಶ್ರೀ ಗಣಿ ಆಲಂ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಫಮೀದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಐಏ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

 

9.

ಹಾಸನ
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಭಾಯ್, ವಕೀಲರು

10.

ಕೊಡಗು
ಶ್ರೀ ಪಿ ಎನ್ ಝಕಾರಿಯಾ, ವಕೀಲರು

11.

ಕೊಲಾರ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಯಣ ರಾಮ, ವಕೀಲರು

12.

ರಾಯಚೂರು
ಶ್ರೀ ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ವಕೀಲರು

13.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀ ಹಚ್ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಮ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಸುಹೇಲ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಟಿ ಮುರ್ತಾಝ್, ವಕೀಲರು

14.

ತುಮಕೂರು
ಶ್ರೀ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮೆದ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ದಾವೂದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕುಮಾರ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ವಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್, ವಕೀಲರು

15.

ಧಾರವಾಡ
ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಮಲಗಿ

16.

ಹಾವೇರಿ
ಶ್ರೀ ಎ ಎ ಕಿಥಾಬ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕಾಡಮಣಿ, ವಕೀಲರು

17.

ಕೊಪ್ಪಳ
ಶ್ರೀ ಎ ಹೆಚ್ ಚೌತಿ, ವಕೀಲರು

18.

ದಾವಣಗೆರೆ
ಶ್ರೀ ಆನೇಸ್ ಅಹಮದ್, ವಕೀಲರು

19.

ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂಡಿ, ಗೌಸ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಪದ್ಮಿನಿ, ವಕೀಲರು

20.

ವಿಜಯಪುರ
ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಇನಾಮದಾರ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಟೇಲ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ಇಂಡೀಕರ್, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಎ ಎ ಲಸ್ಕ್ರೇನಿ, ವಕೀಲರು
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಬ್ ಸೋದ್ಗರ್, ವಕೀಲರು

21.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಶ್ರೀ ಕೀತ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಕೀಲರು

22.

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ದ್ರುವನಾರಾಯಣ, ವಕೀಲರು

23.

ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ವಕೀಲರು

24.

ಉಡುಪಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಡಿಗ, ವಕೀಲರು

25.

ರಾಮನಗರ
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಖಾನ್, ವಕೀಲರು

ಶ್ರೀ ಶೈಕ್ ಇಲಿಯಾಜ್, ವಕೀಲರು

26.

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ
ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ಇಬ್ರಹಿಂ, ವಕೀಲರು


ಶ್ರೀ ಅಲೀಮುದ್ದೀನ್, ವಕೀಲರು

27.

ಮಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಎಂ ಡಿ ಹನೀಫ್, ವಕೀಲರು

28.

ಮಂಡ್ಯ
ಶ್ರೀ ಎಂ ಎ ರೆಹಮಾನ್, ವಕೀಲರು