​​ಪರಿಚಯ


​​images (6).jpg


ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ

 ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:-

           2020ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಗುರಿ:-

 1.ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ     ​ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 4.5 ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

2.ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು           ​ಒದಗಿಸುವುದು.

3.ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೈಪೋಟಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

4.ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರಂತರ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

 

 ಉದ್ದೇಶಗಳು:-

 1. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

 2. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

 3. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ.

 4. ​ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

​​​