ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳು

Last modified at 26/04/2016 15:20 by System Account

ಕರ್ನಾಟಕಒನ್ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳು:

 

  1. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

  2. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಶಿಪ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು (ಮೊದಲನೇಯ ಶಿಪ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ  ಹಾಗೂ ಎರಡನೇಯ ಶಿಪ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 07.00 ರವರೆಗೆ) ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ   ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ದಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

Content Owned and Maintained by: karnatakaone - EDCS, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.