Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

Zilla Panchayat

Government of Karnataka

​​ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​


 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು​

URL

1

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ತುಮಕೂರು

https://202.138.101.165 /tumkurzp  

2

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಬೆಳಗಾವಿ

http://zpbelgaum.kar.nic.in   

3

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

http://zpdk.kar.nic.in/​

4

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಯಚೂರು

http://zpraichur.kar.nic.in/

5

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಶಿವಮೊಗ್ಗ

http://www.shimoga.nic.in/zpshimoga   

6

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಾವಣಗೆರೆ  

http://www.zpdavangere.kar.nic.in   

7

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಕಾರವಾರ 

http://www.zpkarwar.kar.nic.in   ​​​

​ 

​