Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

kn-​Judiciary and​ Commissions​​​

Government of Karnataka

​​​​​​​

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳು​

​S.No​

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳಹೆಸರುಗಳು

URL

​1

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ

http://www.karnataka.gov.in/lawcommission

2

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಸೇವೆ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.nvsp.in/

3

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ

http://ceokarnataka.kar.nic.in/

4

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಯೋಗ  

http://arc.gov.in  

5

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

http://karnatakajudiciary.kar.nic.in  

6

ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ

http://www.karnataka.gov.in/jnanaayoga​

7

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ

http://www.kic.gov.in  ​

8

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ  

http://lokayukta.kar.nic.in

9

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್

http://kscdrc.kar.nic.in  

10

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

http://karsec.gov.in  

11

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ

http://kpsc.kar.nic.in  

12

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್

http://www.kstat.kar.nic.in  

13

ಕೆಐಸಿ-ಆರ್ ಟಿಐ

http://www.karrti.kar.nic.in  

14

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ

http://www.ssckkr.kar.nic.in  

15

ನ್ಯಾಯಾದೇಗುಲ

http://nyayadegula.kar.nic.in  

 ​

​