Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

kn-Organisations

Government of Karnataka

​​​​​​​​​​​​​​

ಸರ್ಕಾರಿ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳು​

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುURL
1ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್http://cedok.kar.nic.in 
2ಜಿಲ್ಲಾ ಮರು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಿತಿ , ಬೆಂಗಳೂರುhttp://drc.kar.nic.in 
3ಬರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್http://dmc.kar.nic.in 
4ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆhttp://www.karnataka.gov.in/empri 
5ಇಎನ್ವಿಐಎಸ್ ನೋಡ್ - ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ & ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆhttp://parisaramahiti.kar.nic.in 
6ಜಲಾ ಸಂರ್ವದನೆ ಯೋಜನೆ ಸಂಘhttp://www.jsys.kar.nic.in 
7ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್http://kidwai.kar.nic.in 
8ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್http://ntiindia.kar.nic.in