Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

kn-boardscorporation

Government of Karnataka

​​​

ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು​

ಯು.ಆರ್.ಎಲ್

1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

http://www.keonics.in

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

http://www.bmrda.kar.nic.in

3

ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್

http://cgwbswr.kar.nic.in

4

ಕೆಲಸಗಾರರ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ​

http://www.esickar.gov.in

5

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

http://www.kiadb.in

6

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

http://www.klac.gov.in

7

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೇಂದ್ರ (KARNIC)

http://www.nirmithi.kar.nic.in

8

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ

http//:kspcb.kar.nic.in

9

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

http://www.kssidc.kar.nic.in

10

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

http://www.karnatakaholidays.net/​

11

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

http://www.kptcl.com/

12

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

http://ashraya.kar.nic.in

13

ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ

http://www.srpc.kar.nic.in

14

ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ರೋರಿಕ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಡಳಿ

http://www.ksczma.kar.nic.in/

15

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ

http://www.roerich.kar.nic.in/

​16​ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿhttp://www.karnataka.gov.in/crcbng

​​