Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

kn-contactus

Government of Karnataka
Multi Level Menu

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ

​​​​ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿ​ಸಿ
 
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

 
ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇ-ಆಡಳಿತ)

 
DPAR (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು)

 
ರೂಮ್ ನಂ: 107, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,​​

 
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 001.

 
 

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ:


 

ಡಾ.ರತನ್ ಕೇಲ್ಕರ್, ಐಎಎಸ್

 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

 
ರೂಮ್ ನಂ: 146A, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

 
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 001.​