SharePoint

AADHAAR KARNATAKA

View Feedback

NewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
Feedback
Maruti9945932425
Amul Chougale9620336701amul.chougale@gmai.com
ಮಾನ್ಯೆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳುತ್ತೆವೆ.ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಬಂದೆಲ್ಲಾ ಆ ಜನರು ಇ ಆಧಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಗೆ ಹೋದರೆ ಇ ಆಧಾರ ತಗೆದುಕೋಳದೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ ಕಹಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅದೆ ತಹರ ಕೆಲವಂದು ಕಛೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಆಧಾರ ಸ್ವಿಕರಿಸುವದ್ದಿಲ್ಲಾ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಅರೆಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ ಕಡಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಕಛೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಆಧಾರ ಸ್ವಿಕರಿಸಲು ಹೆಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೋರಡಿಸಬೇಕ್ಕು.
Gangaraju99807743278divyarashmi09@gmail.com
I didn't got thumb impression in kstown B'lore aadhar center.I want solution for this
Gangaraju99807743278divyarashmi09@gmail.com
I didn't got thumb impression in kstown B'lore aadhar center.I want solution for this
FATHIMA SHAZNEEN7338239888jabbarabdulaug28@gmail.com
We have got an enrollement number and the number sent for the same was 0821/88492/05356 But this number is not showing any details and is not providing us why it is not showing any status for the rejection or any details to be mentioned.Kindly inform us the details for the same since it we have emergency
BENGALURAMMA9482791275nbalakrishna6522@gmail.com
Dear Sir / Madam,


I Have Enrolled For AAdhaar  On   08/02/2017   10/47/02
My EID NO IS   1416 95635 18441  But It Is Showing  Under Process  Please  Update My Data  ASAP   I Need To submit  The  AAdhhar  To Various  Department For  Getting Benefits


This enrollment is under process. Please check again after a few days.
k g siddappa9449734114kgsiddappa@gmail.com
registered for change of address on 31.01.2017 and got prit of e-adhar on 4.3.17. whether i will going to receive the original card by post or not
VIJAY RAINA9900089006VIJAYRAINA19@GMAIL.COM
Hi, i  went to Karnataka one centre in mahadevpura (Opp. Phoniex Mall for Aadhar registration on 25-02-17. However i was given a form and date of 22-March_17 to come back for the enrolment. If there  is an appointment  system, can appointment be taken on line. Else  is there any enrolment centre in whitefield area where a person can walk in for enrolment. thanks
Vijay
V.RANGANATH9986983647vranganath76@gmail.com
#17 sri ranganatha nilaya   Al-Harim Lay out,  Gopala extension,  Shimoga-577201
dr ananda murthy k t9480364656anandmurthy84@gmail.com
procedure to link aadhar number to hrms...linking not working in hrms website..please guide
Md akhatarReja77628651qwew Akhtar khan@mail.com
v,c,gunashekaran9845559831DR_VCG@YAHOO.COM
iam doctor working in doddaballapur govt.hospital,my KGID NO. is 803914,
my aadhar no.iss
6293 4917 8306
i want my mothers aadhahar no to be included in HRMS. MY MOTHERS ADHAR NO IS.4010 4832 2004
 THIS IS TO TAKE HER TO THE HOSPITAL.
 THANKJ YOU.
DR.Rohit Singh9900405817rohit.singh@manipal.edu
Manipal DC Office Adhaar Centre:

1. 2 year old kid made to wait over 2 hours in queue due to poor communication and information by adhar enrolment officer. All offices give minor and small children preference.
2. The enrolment officer is a government servent at our service not to talk harshly with customers.
3. Please infuse in the Manipal,Udupi adhaar office that there is something called as Humanity. Humans are not Robots.
4. The person giving instructions to stand in queue is not even an enrolment officer then why are you sitting at adhaar counter.
TOTAL MISMANAGEMENT
Experience overall : Very Poor and unacceptable behaviour
Nimmakayala Mahesh Babu530020
28-9-42

Surya bagh
 
Visakhapatnam    
DEEPAK N7406276369deepakdruvakumar@gmail.com
MY AADHAR CARD IS NOT DOWNLOADING AND ALSO NOT BEEN UPDATING

AADHAR NO : 4542 4475 4024
ENROLL NO : 1037 11452 03238
DATE AND TIME : 02/03/2011 09:08:08
DEEPAK N7406276369deepakdruvakumar@gmail.com
MY AADHAR IS NOT DOWNLOADING AND ALSO NOT BEEN UPDATING IN AADHAR CENTERS

AADHAR NO : 4842 4475 4024
DEEPAK N7406276369deepakdruvakumar@gmail.com
MY AADHAR IS NOT DOWNLOADING AND ALSO NOT BEEN UPDATING IN AADHAR CENTERS

AADHAR NO : 4842 4475 4024
DEEPAK N7406276369deepakdruvakumar@gmail.com
Enroll no : 1037 11452 03238
Date and time : 02/03/2011 09:08:08
Aadhar no : 4842 4475 4024
Harish TS 9972384442hareenair007@gmail.com
This is Harish TS , Aadhaar card number 952770464182 requested for mobile number update. As instructed in UIDAI website, I had send update/ correction form by post ( courier ) on 5th December 2016 to UIDAI  Hyderabad through DTDC  courier. the Consignment number is B38659730 .unfortunately there are no reply Or mobile number has not been updated till the day
Harish TS 9972384442hareenair007@gmail.com
This is Harish TS , Aadhaar card number 952770464182 requested for mobile number update. As instructed in UIDAI website, I had send update/ correction form by post ( courier ) on 5th December 2016 to UIDAI  Hyderabad through DTDC  courier. the Consignment number is B38659730 .unfortunately there are no reply Or mobile number has not been updated till the day
Maya Dattatraya Bhat9632688563mayabhat05@yahoo.co.in
I want to report an extremely ugly incident that took place in bangalore 1 centre in jayanagar 4 block today where I had been to get my daughters aadhar done.Iwent on 17 Dec 2016 to enquire about aadhar and was told by the security person to come back the next day for the form.My husband went and stood in queue at 7.30am at the bangalore 1 centre (he was first in queue)and the enrolment operator came there at around 9am and declared that she was doing a favour by  working on a Sunday which was her holiday.After much pleading my husband was given an Aadhar form and was told to come back after 10am forthe actual process of enrolment.Since my husband had to go for an emergency case in NIMHANS (he is a neurointerventionist) Iwent to the bangalore one centre with my 3 year old daughter and stood in the queue.After some time two men started arguing about jumping queue.and afer half an hour abearded man and his wife entered and claimed that they were in queue in the morning and had gone out for breakfast as the security told them to come back later and pushed their way and stood before me and another gentlemen.When I objected to their jumping the queue they hurles abuses at me and told me to shut up.Irequested the enrolment operator to see that they maintain queue but she supported them and fired abuses at me and thretened that she would not enrol my daughter  at any cost.I kept pleading and screaming to the other people for support but none were in the mood to help.When Ihad respected the queue then there was no reason why this young man was jumping queue as my husband was first in queue in the morning .None was ready to listen .I demanded and asked them why no tokens were issued and the operator Pavitra V VERY ARROGANTLY SAID NO TOKENS WILL BE ISSUED AND SHE WILL FUNCTION IN THE SAID MANNER ONLY AND AGAIN REPEATED THAT SHE WILL NOT ENROL MY DAUGHTER.Iwas cornered and humiliated and bullied by the bearded man and the enrolment oporator and was forced to call my husband who came running  despite his busy schedule and when the operator saw him she again challenged him and repeated that aadhat would only be done if he stands in queue.My husband was forced to stand there till 1 pm.All this while my hapless daughter was watching  and was terrified.She kept begging for water which was not there .This has been an extremely nightmarish experience only because of the arrogant and rude attitude of your staff and sheer mismanagement.All this could have been be avoided by simply issuing tokens and keeping proper security.I urge that strict disciplinary action may be taken against the enrolment operator to avoid hardship to other people.
souparnika s mathad9972204246
till today we arenot receveid  corected adhar card
RAVI R KADLA7026077145ravikadla8131@gmail.com
ravi
raghavendra9743009043raghum09043@gmail.com
raghu
B T Rekha9945628443vijaypwdcta@gmail.com
000000
Allabhax Rajahmad Mulla9632737026mullaallabhax@yahoo.in
a/p : amminabhavi
tq : hukkeri
dist : belgaum
Pradeep Kumar  R09448620945rpkpradeep21@gmail.com
As I am a government servant, when I tried to upload my aadhaar number in HRMS, message appeared as -- "consent not given". Now, how can I overcome this problem and upload my aadhaar number in HRMS.
Regards,Pradeep Kumar.  R
CHUDEGOWDA9844724010shylupsd@gmail.com
Aadhar No.495115164066 is not updating in HRMS please verify
R C SUMANTH9844724010shylupsd@gmail.com
I have to enter aadhar No. 326742200543 in HRMS but it is not updating and coming as invalid please verify
raghavendra9743009043raghum09mail.com043@g
opreijesdklmlxzmcxznlcxnfmjpkjsd
kavita
raghavendra9743009043raghum09mail.com043@g
raghum
Mahendra Reddy9845670128mmreddyu@gmail.com
Please help to download my adhar card and getting error while onboarding on my Id
girish.Rgirish.Rgirish.@gmil.com
karnatak
hanumayya s l9591691932devi.kar95@gmail.com
hanumayya s l9591691932devi.kar95@gmail.com
hanumayya s l9591691932devi.kar95@gmail.com
mahesh shetti9481167362maheshsshetti@gmail.com
i have aadhar number. my mother need aadhar, she has election id,but address is changed. can i use my aadhar address for this purpose
SUNIL9008232207586211
BASAVARAJ K S9986091515basavaraj.sagar2gmail.com
in koramangala the aadhar website shows bangalore one national games village as enrolment centre but they say it is not enrolling. please give the details of koramangala enrolment centre
fakkirappa lamani9164233778fakkirappal123@gmail.com
the aadhaar cord is not free issusess.has issues 100.200.per aadhaar cord created praivet agency from haveri distric.
K B M Veerabhadraiah9019514800kbmveerabhadraiah@gmail.com
I am Govt Employee My AADHAAR No is 260490792626 in HRMS says not valid Aadhaar number Please check my Aadhaar number
PRABHAVTI963256748PRABHABHAGYA@GMAILCOM
Prakash9663758641prakashpapu8739@gmail.com
I am not getting my aadhar card. How get my aadhar.
puttaraju L9902954971puttu_dsi@yahoo.co.in
 for duplicate aadhaar car
baswaraj9591116896bjsharma111@gmail.com
namase sir/mam,
when i tryed to login as a resident its getting failed to generate OTP please do the need and make the most of the site by allowing a resident.
thanking you sir
-:with regard:-
baswaraj
virupaxvirupax Halemanivirupakshhalemani@gmail.com
Sheetal D.C.9880671877govtpucollege9@gmail.com
This website is very useful to one and all. Please add information how to set right if Aadhaar is shown invalid in HRMS/any other upload and where to set right. Thank you.
A.B.CHANNABASAPPA9980146895babuanur79@gmail.com
MY AADHAR NO IS 863140019986 IS NOT LINKING WITH HRMS  SO I REQUEST YOU TOO HELP ME TO LINK MY AADHAR NUMBER IN HRMS
Ganesh
1 - 50Next
install tracking codes
Visitors Total
logo-DIT Government of India Portal Karnataka Tourism National E-Governance Plan
Last Updated -

Content Owned and Maintained by : Center for e-Governance
Designed and Hosted by
Center for e-Governance
©2015, All Rights Reserved.
Disclaimer:Please note that this page also provides links to the websites/ web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
Help ¦ Terms & Conditions ¦ Copyright Policy ¦ Hyperlinking Policy ¦ Privacy Policy