ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 05/01/2017 16:01 by System Account

​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

                                                                                              ಯೋಜನೆ

 ಶ್ರೀ .ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್,
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು

ಪದನಿಮಿತ್ತ  ಸರ್ಕಾರದ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 146 A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಇ-ಮೇಲ್: ceoceg@karnataka.gov.in

URL: http://www.karnataka.gov.in/cegಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಪಂವಾರ್. ಐಎಫ್ಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಇಡಿಸಿಎಸ್

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳುರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22370281,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22370282,

ಇ-ಮೇಲ್: dir-edcs@karnataka.gov.in,

URL: http://www.karnataka.gov.in/edcsಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್

ರಾಜ್ಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್


 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ರೆಡ್ಡಿ,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 108, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: 080-22371090 / 22340060

ಇ-ಮೇಲ್: pdmgov@karnataka.gov.in

Url: www.karnataka.gov.in/mobileone

ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ,
ರಾಜ್ಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್.
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032154,

ಇ-ಮೇಲ್: prabhakardd@gmail.com ;

 Urlhttp://www.karnataka.gov.in/training


ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ್,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22373826,
ಇ-ಮೇಲ್: pdkswan@karnataka.gov.in

URL: http://www.karnataka.gov.in/kswanಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು

ಕೆಸ್ವಾನ್

ಕೆಸೆಕ್ಲಾನ್


ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560 027,
ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22230060,

ಇ-ಮೇಲ್: pduid@karnataka.gov.in,

URL: http://www.karnataka.gov.in/aadhaar

ಯು.ಐ.ಡಿ. & ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್

ಶ್ರೀ. ಚಿಪ್ಪಿಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ
ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 2A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22372410,ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್-2
ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಂಕರ್

ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕೊಠಡಿ. ಸಂ.: 2ಎ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032547/22372410

ಇ-ಮೇಲ್: srprog3-egov-dpar@karnataka.gov.in

 Visit: http://202.138.101.169/hrms/admin/frmlogin.aspx
ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಧರ್ ಸಾರಂಗಮಠ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 102, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22373841,

ಇ-ಮೇಲ್: pmk1@karnataka.gov.in,

 URL: http://www.karnatakaone.gov.in/

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್

ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.