ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 28/04/2017 11:02 by System Account

​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

                                                                                                                  ಯೋಜನೆ

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನಾಗರಾಜ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು


ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 146 A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,​​

ಇ-ಮೇಲ್: ceoceg@karnataka.gov.in

URL: http://www.karnataka.gov.in/ceg

ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆಡಳಿತ,


ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಪಂವಾರ್. ಐಎಫ್ಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಇಡಿಸಿಎಸ್

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳುರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22370281,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22370282,

ಇ-ಮೇಲ್: dir-edcs@karnataka.gov.in,

URL: http://www.karnataka.gov.in/edcs


ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್


(ಪ್ರಭಾರ)

ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್
ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ
ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ 

ರಾಜ್ಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032154,

ಇ-ಮೇಲ್: prabhakardd@gmail.com ;

 Urlhttp://www.karnataka.gov.in/training


ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್

ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ್,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 108, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22373826,
ಇ-ಮೇಲ್: pdkswan@karnataka.gov.in

URL: http://www.karnataka.gov.in/kswanಕೆಸ್ವಾನ್

ಕೆಸೆಕ್ಲಾನ್

ಮಿಂಚಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು
ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560 027,
ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22230060,

ಇ-ಮೇಲ್: pduid@karnataka.gov.in,

URL: http://www.karnataka.gov.in/aadhaar

ಯು.ಐ.ಡಿ. & ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್

ಶ್ರೀ. ಚಿಪ್ಪಿಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ
ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 2A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22372410,ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್-2
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಶಂಕರ್

ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕೊಠಡಿ. ಸಂ.: 2ಎ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22032547/22372410

ಇ-ಮೇಲ್: srprog3-egov-dpar@karnataka.gov.in

 Visit: http://202.138.101.169/hrms/admin/frmlogin.aspx

ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಧರ್ ಸಾರಂಗಮಠ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 102, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22373841,

ಇ-ಮೇಲ್: pmk1@karnataka.gov.in,

 URL: http://www.karnatakaone.gov.in/

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ

ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,​

ದೂ.ಸಂ.: 080-22371090 / 22340060
ಇ-ಮೇಲ್: accountsmanager.eproc@karnataka.gov.in

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
 - ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ​ 

ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.