ಪರಿಚಯ

Last modified at 12/04/2016 15:17 by System Account

ಪರಿಚಯ

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜಿತಗೊಂಡಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 17-01-2007 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಿಆಸುಇ 32 ಇಜಿಎಂ 2006 ರನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ, ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೋಷಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ -ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

 

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ -ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲದೆ, ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಅಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ರಹದಾರಿ (ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗೇಟ್ ವೇ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸೇವೆಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.