hfws_bidar_kan

Last modified at 11/08/2016 17:15 by hfw

​​​​​​​​​​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಬಿದರ್​

​ಹೆಸರುಪದನಾಮ​​ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ​ಮಿಂಚಂಚೆ (ಈ ಮೇಲ್)
ಡಾ. ಬಾಬುರಾವ ಹುಢ್ಗಿಕರ್​
Dr. Baburao Hudgikar
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ
District Health & Family Welfare Officer

​9449843040, 
08482- 233127(Fax)
dhobidar@gmail.com
ಡಾ.​ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕರ್
Dr. Shivkumar Shetkar
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು
​District Surgeon
9449843159, 
08482-225474(Fax)
dsbidar@gmail.com​


ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು​