ಮುಖಪುಟ

Last modified at 22/03/2017 16:13 by hfw

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ new Blood Donation Camp at Tumkur District
 

Shri. Ramesh Kumar, Hon’ble Minister, Department of Health & Family  Welfare, Government of Karnataka  

ಶ್ರೀ . ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 

Dr. Shalini Rajneesh, IAS, Principal Secretary to Govt. Department of Health & Family Welfare  

ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು​​

ಇತ್ತೀಚಿನ ​ಮಾಹಿತಿಗಳು​​​​​​​

2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
ಪ್ರಕಟಣೆ - ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚನಪತ್ರ  
newಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ವೃಂದಬಲ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅನುಬಂಧ - ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯ​ದ್ಯರುಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಖರಿ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನುಬಂಧ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆ
ಎದುರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾತ್ಥ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಹೆಚ್ಎಸ್ ಡಿಆರ್ ಪಿ ಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಧೇಶ ಪ್ರತಿಗಳು
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. ​​
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನೇಮಖಾತಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳು
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೂಳಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಸೇವಾ ನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
2017 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕ್ಯಗೂಳ್ಳುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸ್ವಾಸ್ಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವ್ಯದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
newಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:NHM/SPMU/Recruit-state/199/2016-17 ದಿನಾಂಕ:17.08.2016 ರನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ತಿಗಳ ವಿವರ
newಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
new ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರ ವಿವರ
new
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ ವೃಂದವಾರು ಪಟ್ಟಿ
ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.
new ಅಧಿಸೂಚನೆ - ರಾಜ್ಯ DNB ಸಂಯೋಜಕ​ರ ನೇಮಕಾತಿ
newಸುತ್ತೋಲೆ - ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ​ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ
newಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧ ನೀಡಬೇಕೆ, ಬೇಡವೇ? - ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ
newದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಆಮಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕಾರ್ಡ್
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸಂದೆಶ
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸಂದೆಶ
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೆಶ
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂದೆಶ
new ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ - ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಾತ್ರ
new108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ​ಸುವ ಬಗ್ಗೆ
newಸ.ಆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
new ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ - ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
newಪ್ರಕಟಣೆ - ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತೆ ಬಂಡಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವಬಗ್ಗೆ  
newವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ಸ್ನಾ​ತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ
newಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋ​ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
new ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
new ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತುದಾರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ
newರಾಷ್ಟೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
newಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ​ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ.
new​ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನ (PMSMA) ಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ​
newವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
new ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು
newವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿ
new ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ – ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
new ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗ​ಳು

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​


 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾ​ಣ ಸೇವೆಗಳು​​


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗ​ಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ​ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಗುಣಪಡಿಸುವ, ನಿವಾರಿಸುವ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ​ಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಆಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು."​ಆರೋಗ್ಯ"  ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು.​​​​​​​​​​​​​​

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

new ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ - ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ : ೨೦೧೫-೧೬​​
new ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆಯ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ "ನಿಗಮಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
newಕರ್ನಾಟ​ಕ ರಾಜ್ಯ : ಗುಣಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದ​ ಮಾರ್ಗದೆಡೆ - 2016. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು suggestions.qhc@gmail.com ಗೆ ಕಳಹಿಸಬಹುದು.
new ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ
ಅಭಿಯಾ​​ನ​

ಏಪ್ರಿಲ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಜನತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಮಾನಕರ, ಎಟುಕಬಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದೆ.ಮತ್ತಷ್ಟು​  ಓದಿ​ ​​​​​

​ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೋಶ​

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ HMIS ಮತ್ತು MCTS ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವು​ದನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೋಶವು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ​​​ಮತ್ತಷ್ಟು  ಓದಿ​ ​​​​​

ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996-97ರಲ್ಲಿ IPP-IX ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2000-01ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವದೆಹಲಿಯು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು RCH, NIHFW ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (CTI) ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.ಮತ್ತಷ್ಟು  ಓದಿ​ ​​​​​​​

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ​
ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆ​

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗುಣಪಡಿಸುವ, ನಿವಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಅಭ್ಯುದಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಿಸಲು ಇರುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಷಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಮತ್ತಷ್ಟು  ದಿ​​ ​​​​

 Event Calendar Listing

<March 2017>
MonTueWedThuFriSatSun
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
No Events Scheduled

ಕರ್ನಾಟಕ-ಜಿಐಎಸ್: ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

Emergency Helpline ​​​​​​​​​​​​​​​

ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

Arogya Sahayavani-104
Ambulance-108  ​​​​​​​​​​​​​​​​​