ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

GOK > kandaya > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ
Last modified at 18/08/2017 12:44 by kandaya

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
ಕಂಇ 18 ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ 2017.pdf
  
ಮುನಿರಾಬಾದ್-ಮೆಹಬೂಬನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.18/08/2017 12:4418/08/2017 12:44
ಮುನಿರಾಬಾದ್-ಮೆಹಬೂಬನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
1444 KB
ಕಂಇ 02 ಸಿಆರ್ ಆರ್ 2017.pdf
  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ತಜ್ಞರರ ತಂಡ ರಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.18/08/2017 12:4318/08/2017 12:43
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ತಜ್ಞರರ ತಂಡ ರಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
509 KB
ಕಂಇ 02 ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ 2017.pdf
  
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರನ್ವಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.26/07/2017 16:2726/07/2017 16:28
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರನ್ವಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.
409 KB
ಕಂಇ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ 2017.pdf
  
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.14/07/2017 12:4314/07/2017 12:44
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
2001 KB
ಕಂಇ 04 ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ 2017.pdf
  
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬೈರಗೊಂಡಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು  ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.14/07/2017 12:4214/07/2017 12:42
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬೈರಗೊಂಡಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
2111 KB
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಡವಳಿ.pdf
  
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಡವಳಿ26/05/2017 15:5526/05/2017 15:55
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ಧಿದ ಕಂಇ 5 ಆರ್ ಇ ಹೆಚ್ 2016 ದಿ:11.05.2016ರನ್ವಯ ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಡವಳಿ
253 KB
State Land Acquisition Rules, 2015 Gazette Copy.pdf
  
State Land Acquisition Rules, 201526/05/2017 15:5326/05/2017 15:54
State Land Acquisition Rules which was approved from State Cabinet has been published in State Gazette dated 17 Oct 2015
311 KB
RD 101 BhuSwaRa 2015 Dated 04.01.2016.jpg
  
Extension of Award declaration period26/05/2017 15:5226/05/2017 15:52
Extension of Award declaration period for Koppa District., Yalaburga Taluk., Gunnala Grama Sy.No.65 Land Acquisition.
37 KB
RD 100 BhuSwaRa2015 Dated 04.01.2016.jpg
  
Extension of Award declaration period Sy No.2726/05/2017 15:5026/05/2017 15:51
Extension of Award declaration period for Koppa District., Kushtagi Taluk., Nidashesi Grama Sy.No.27/*/2 Land Acquisition.
41 KB
RD 99 BhuSwaRa 2015 Dated 04.01.2016.jpg
  
26/05/2017 15:4726/05/2017 15:50
Extension of Award declaration period of Land Acquisition for Koppa district., Kushtagi Taluk., Talugera Grama Sy No.4/*/a & ors.
38 KB
RD 99 BhusSwaRa 2015 Dated 04.01.2015.jpg
  
Extension of Award declaration period at Sy.No.4/*/a & ors26/05/2017 15:4526/05/2017 15:46
Extension of Award declaration period of Land Acquisition at Koppala District., Kushtagi Taluk., Talugera Grama Sy No.4/*/a & Ors.
39 KB
RD 104 BhuSwaRa 2015 Dated 04.01.2016.bmp
  
Notification26/05/2017 15:4326/05/2017 15:44
Declaration of Award of Koppala District., Kushtagi Taluk., Mannerala Grama Sy.No 3//1/1 & ors etc from 14.07.2015 to 13.03.2016.
1170 KB
RD 103 BhuSwaRa 2015 Dated 04.01.2015.bmp
  
Notification26/05/2017 15:4126/05/2017 15:43
Extension of declaration of Award of Koppala District., Gangavathi Taluk., Jeerala Grama Sy.No 28/1/1 & ors etc from 26.07.2015 to 31.03.2016.
1069 KB
RD 102 BhaSwaRa 2015 Dated 04.01.2016.bmp
  
Notification26/05/2017 15:3626/05/2017 15:41
Extension of declaration of Award of Koppala District., Gangavathi Taluk., Malakamaradi Grama Sy.No 24/*/1 & ors etc from 24.07.2015 to 23.03.2016.
1134 KB
RD 89 BhuSwaHa 2012 Dated 01.01.2016.PDF
  
Proceedings of Government26/05/2017 13:2226/05/2017 13:36
Continuation/Reconstruction of earlier 'Suggestion Committee' under LA Act, 1894 Section 48(1) with the RFCTLARR, 2013
3691 KB
RD 07 BhuSwaRa 2014 Dated 09.06.2014.PDF
  
Land Acquisition Circulars/Orders/Publications26/05/2017 13:1926/05/2017 13:21
Circular for Continuation of Land Acquisition Process started with LA Act, 1894
150 KB
RD 07 BhuSwaRa 2014 Dated 05.03.2014.PDF
  
Circular26/05/2017 13:1726/05/2017 13:19
Continuation of LA Act 1894 Land Acquisition Process under RFCTLARR, 2013
3862 KB
RD 06 REH 2014 Dated 03.07.2014.PDF
  
Government Proceedings26/05/2017 13:1426/05/2017 13:16
Constitution of State Monitoring Committee for monitoring the implementation of R&R
1496 KB
RD 5 REH 2014 Dated 11.05.2016.pdf
  
Creation of Authority under LA Act 2013, Section 5126/05/2017 13:1126/05/2017 13:13
Creation of Authority under LA Act 2013, Section 51 and State Rules 2015 Section 35 in 4 Revenue Divisions
9238 KB
RD 03 TNV 2006 Dated 31.10.2014.PDF
  
Gazette Notification26/05/2017 13:0926/05/2017 13:10
Change of Name of 11 Cities of Karnataka
1539 KB
RD 03 TNV 2006 Dated 03.12.2014.bmp
  
Gazette Notification26/05/2017 12:2026/05/2017 13:07
Change of Name of Bangalore and 11 Other Cities of Karnataka
1131 KB
RD 03 TNV 2006 Dated 04.04.2015.bmp
  
Gazette Notification26/05/2017 12:5926/05/2017 13:01
Change of Name of 4 Regions(Kalburgi, Belagavi, Mysore and Bengaluru)
1046 KB
RD 03 TNV 2006 dated 3.12.2014.bmp
  
Gacette Notification (Amendment)26/05/2017 12:5526/05/2017 12:57
Amendment to Change of Name of Vijayapura and Tumakuru
1131 KB
RD 03 TNV 2006 Dated 02.05.2015.bmp
  
Gazette Notification(Amendment)26/05/2017 12:1826/05/2017 12:20
Removal of 2nd Line in the Notification RD03TNV2006 Dated 03-12-2014
1105 KB
RD 01 CRR 2015 Dated 08.10.2015.PDF
  
Notification26/05/2017 12:1526/05/2017 12:17
Agencies empowered to take up the task of carrying out 'Social Impact Assessment' as and when required as per RFCTLARR, 2013(In terms of Section 4(1))
3495 KB
Pt2 Civil Appeal 5072 of 2016.pdf
  
Uddar Gagan Properties Ltd Vs Haryana Government in Land Acquisition Case26/05/2017 12:1426/05/2017 12:14
Supreme Court Order Dated 13 May 2016 - Civil Appeal 5072 of 2016 : Uddar Gagan Properties Ltd Vs Haryana Government in Land Acquisition Case
1249 KB
Pt 1 Civil Appeal 5072 of 2016.pdf
  
Uddar Gagan Properties Ltd Vs Haryana Government in Land Acquisition Case26/05/2017 12:1026/05/2017 12:13
Supreme Court Order Dated 13 May 2016 - Civil Appeal 5072 of 2016 : Uddar Gagan Properties Ltd Vs Haryana Government in Land Acquisition Case
1578 KB
Presiding Officer.pdf
  
Detailing of Presiding Officer as per LA Act 2013 under Section 5226/05/2017 12:0826/05/2017 12:10
Detailing of 'Presiding Officer' as per LA Act 2013 under Section 52
1501 KB
Expert Committee for Ethinahole.pdf
  
Expert Committee for Ethinahole Drinking Water Project26/05/2017 12:0726/05/2017 12:08
Detailing of Expert Committee for Ethinahole Drinking Water Project (RD 95 REH 2015)
2213 KB
Ethinahole Expert Committee.pdf
  
Ethinahole Expert Committee : Tumkur District, Gubbi Taluk26/05/2017 12:0426/05/2017 12:06
Ethinahole Expert Committee : Tumkur District, Gubbi Taluk, Government Order No - RD23REH2016 Dt 22-03-2017
702 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top