Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪರಿಷತ್ ಉತ್ತರಗಳು

KARNATAKA MAHARSHI VALMIKI SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

​​​​​​​​​​​ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ ಪರಿಷತ್ ಉತ್ತರಗಳು


          

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವವರು) ರವರ   ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 2134(1966) ಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ  ಉತ್ತರ  
Answer LAQ 2134(1966).pdf

 LAQ 2134(1966) ANSWER Anexture 2.rar
ವಿಧಾನಸಭೆಯ  ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ. ಎಂ(ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)  ಇವರ  ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 788​ ಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ  ಉತ್ತರ   LAQ 788 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.pdf
             LAQ 788 ಅನುಬಂಧ 1.pdf
             LAQ 788 ಅನುಬಂಧ 2.pdf


  

 


ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
Answer LAQ 2134(1966).pdf
  
05/06/2017 12:10kmvstdcl
LAQ 788  ಅನುಬಂಧ 2.pdf
  
07/06/2017 12:49kmvstdcl
LAQ 788 ಅನುಬಂಧ 1.pdf
  
07/06/2017 12:49kmvstdcl
LAQ 788 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.pdf
  
07/06/2017 12:09kmvstdcl
Last Updated -
Content Owned and Maintained by : ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
Designed and Hosted by
Center for e-Governance
©2015, All Rights Reserved.
Disclaimer:Please note that this page also provides links to the websites/ web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
Help ¦ Terms & Conditions ¦ Copyright Policy ¦ Hyperlinking Policy ¦ Privacy Policy