​​ಆಯೋಗದ ರಚನೆ

ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ :​

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ W.P.(C) ಸಂಖ್ಯೆ 930/1990 ಇಂದ್ರ ಸಹಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು v/s ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ 1972, 1983 ಮತ್ತು 1988ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ಹಾವನೂರು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಓ.ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಂದ್ರ ಸಹಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು v/s ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಕರಣದ ದಿನಾಂಕ 16.11.1992ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಬರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಬರುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಡಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ/ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಂದ್ರ ಸಹಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು v/s ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಲ್ 80 ಬಿಸಿಎ 92 ದಿನಾಂಕ : 22.02.1993 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ “ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ” ವನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 ನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಆರ್ಹನಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರವರು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಯೋಗದ ಅಧಿನಿಯಮ, ಸೆಕ್ಷನ್ 8(3) ರಂತೆ, ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಧೀಕರಿಸಿದ ಆಯೋಗದ ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆಯೋಗದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವೇತನ, ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ), ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ), ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ), ಇಬ್ಬರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯೋಗವು, ಅಧಿನಿಯಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 11(1) ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಹೋಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2010, ಸೆಕ್ಷನ್ 3(1)ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1) ರೀತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 2010 ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಉಪ ನಿಯಮ (2) ರಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   ​