SharePoint

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಅಧಿನಿಯಮ - 2005    
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  2005 ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ” ಮತ್ತು “ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ”ಗಳ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.


ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಶಾಖೆಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

1

ಆಡಳಿತ

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಂ  ಪ್ರಸಾದ್ ​,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)
ನಂ.16/ಡಿ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 052,

080 – 22268578

ಶ್ರೀ ವಿ . ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್ ​, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ನಂ.16/ಡಿ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 052,

080 – 22374836

2

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಕೋಶ

ಶ್ರೀ|​ಸಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸ್ಯಾಂಖಿಕ)
ನಂ.16/ಡಿ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 052,

080 – 2226857                                                                                          ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕೈಪಿಡಿ​-Download
​​​​​ಕಛೇರಿಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ​

​​​​​Karnataka State Commission for Backward Classes- ​Information as per RTI ACT-2005 ​​​ ​​icon-pdf

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಛೇರಿಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ವಿಷಯ 
1 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​2ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​​3ಜಾತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​3ಜಾತಿ ಶಾಖೆ -2 ಮತ್ತು 3ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತಗಳ ವಿವರ​ icon-pdf
​5ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
6 ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು icon-pdf
​7ವಾಹನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​​8ಉಗ್ರಾಣ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​9ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
​10​ದೂರವಾಣಿ ಕಡತಗಳ ವಿವರ icon-pdf
Karnataka state commission for backward classes

©2011, All Rights Reserved.
Disclaimer:Please note that this page also provides links to the websites/ web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
Help ¦ Terms & Conditions ¦ Copyright Policy
Hyperlinking Policy ¦ Privacy Policy