​ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
IFT_768_Addendum-Notification.pdf
  
Addendum & Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice05/03/2018 12:2005/03/2018 12:20
Addendum & Notification
Name of Work: Construction of 768 G+3 houses including infra in Nagareshwara nagenahalli in Krishnarajapuram Constituency, Bangalore
No: KSDB/TD1/2017-18/PMAY-HFA(U)-Phase3 date: 24.02.2018. Last Date: 28.03.2018 at 5.00 p.m
6404 KB
768_DUs_in_N_Nagenahalli_KR_Puram.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)28/02/2018 17:3228/02/2018 17:32
Name of Work: Construction of 768 G+3 houses including infra in Nagareshwara nagenahalli in Krishnarajapuram Constituency, Bangalore.
Notification No: KSDB/TD1/2017-18/PMAY-HFA(U)-Phase3 dated: 24.02.2018. Last Date: 28.03.2018 at 05.00 p.m
911 KB
IFT_Hassan_Notification.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)09/02/2018 11:2809/02/2018 11:29
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4) – Construction of 327 DUs–Hassan-PMAY-HFA
Notification No: KSDB/TD1/2017-18/132 dated: 05.02.2018. Last Date: 07.03.2018 upto 05.00 p.m
1785 KB
IFT_Tender_Noti_TD2_71_01022018.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)07/02/2018 16:2907/02/2018 16:29
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)
Notification No: KSDB/TD2/71/2017-18/ dated: 01.02.2018. Last Date: 03.03.2018 up to 05.00 p.m
612 KB
No.2_Division_3works_KW-4_1038.pdf
  
Addendum of Remaining Payable EMD Amount for the works mentioned06/02/2018 18:0906/02/2018 18:11
Addendum of Remaining Payable EMD Amount for the works:- Indent No: Work_INDENT2286, Work_INDENT2288, Work_INDENT2289
256 KB
No.2_Division-KW-3_KW-4-Works-4_works.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)03/02/2018 11:3503/02/2018 11:35
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-3 & KW-4)
Notification No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2017-18/987 dated: 23.01.2018. Last Date: 05.03.2018 up to 04.00 p.m
917 KB
No.2_Division-KW-4-Works-3_works.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)03/02/2018 11:3303/02/2018 11:33
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)
Notification No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2017-18/990 dated: 23.01.2018. Last Date: 05.03.2018 up to 04.00 p.m
889 KB
IFT 4.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)20/01/2018 17:3820/01/2018 17:39
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-3 & KW-4)
Notification No: KSDB/EE/EO/S.T/PB/IFT-04/2017-18/918 dated: 11.01.2018. Last Date: 05.02.2018 up to 16.00 hours
1246 KB
Corrigendum_to_fast_track_4188_houses.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of 4188 houses including Infra Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0919/01/2018 19:11
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of 4188 Houses including infrastructure adopting Fast Track Construction Technology under PMAY-HFA (Urban) Scheme
385 KB
Corrigendum_to_65_works.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of houses & Infra (65 works) Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0719/01/2018 19:08
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of Houses including infrastructure under PMAY-HFA (Urban) Scheme (65 works)
381 KB
Corrigendum_to_16_works.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of houses & Infra (16 works) Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0019/01/2018 19:06
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of Houses including infrastructure under PMAY-HFA (Urban) Scheme (16 works)
366 KB
IFT 3.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)18/01/2018 14:5718/01/2018 15:01
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice (KW-2)
Notification No: KSDB/EE/EO/S.T/PB/IFT-03/2017-18/905 dated: 09.01.2018. Last Date: 29.01.2018 up to 11.00 hours
1531 KB
IEC-Advisor_EPI.pdf
  
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor17/01/2018 15:5617/01/2018 15:56
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor
Ref: KSDB:Statistics :IHSDP-IEC:29:2017-18 Date: 05-01-2018
Last Date: 20-01-2018
977 KB
Corrigendum_1440Dus.pdf
  
Corrigendum to Tender for Construction of 1440DUs Notification dated: 12-01-2018.16/01/2018 20:0216/01/2018 20:02
Corrigendum to Tender Notification for Construction of 1440 DU's at Kutaganahalli, Anekal Taluk,Bengaluru
Ref: Tender Notification No: KSDB/TD-2/CM/PMAY(U)-HFA/62/2017-18 dated: 12-01-2018
434 KB
Corrigendum_880Dus.pdf
  
Corrigendum to Tender for Construction of 880DUs Notification dated: 12-01-2018.16/01/2018 19:5716/01/2018 20:00
Corrigendum to Tender Notification for Construction of 880 DU's at Yamare, Anekal Taluk,Bengaluru
Ref: Tender Notification No: KSDB/TD-2/CM/PMAY(U)-HFA/63/2017-18 dated: 12-01-2018
511 KB
IFT_STT_Yamare_Anekal_880DUs.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (E-Procurement Portal Only) (Short Term Tender Notification)12/01/2018 22:3012/01/2018 22:31
Name of Work:Construction of 880DUs of 1BHK [G+3] Housing under “OneLakh Multi-Storey Bengaluru Housing Programme” including Infrastructure at Yamare, Anekal Notif. No: KSDB/2017-18/BD/WORK_INDENT2264 date: 12-1-2018 LastDate: 12-2-2018 upto 4.00pm
5497 KB
IFT_STT_Kutaganahalli_Anekal_1440DUs.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (E-Procurement Portal Only) (Short Term Tender Notification)12/01/2018 22:2512/01/2018 22:26
Name of Work:Construction of 1440DUs of 1BHK[G+3] Housing under “OneLakh Multi-Storey Bengaluru Housing Programme” including Infrastructure at Kutaganahalli, Anekal Notif. No: KSDB/2017-18/BD/WORK_INDENT2263 date: 12-1-2018 LastDate: 12-2-2018 upto 4.00pm
5484 KB
Corrigendum-Borewell-Infra_Yelahanka.pdf
  
Corrigendum – To Tender Work indent: KSDB/2017-18/OW/WORK_INDENT2119/Call-212/01/2018 20:4712/01/2018 20:48
Corrigendum – To Tender Work indent: KSDB/2017-18/OW/WORK_INDENT2119/Call-2
Sub: Sinking of Borewell, Providing drinking water supply, supplying pumping machinery and other infrastructure works in different slums in Yelahanka in Bangalore
1108 KB
Expression of interest.pdf
  
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor11/01/2018 18:1711/01/2018 18:23
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor
Ref: KSDB:Statistics :IHSDP-IEC:29:2017-18 Date: 05-01-2018
Last Date: 20-01-2018
145 KB
IEC Letter of Invitation.pdf
  
Letter of Invitation - To Provide IEC activity in 30 districts of Karnataka (Excluding district Head quarters)11/01/2018 18:0011/01/2018 18:14
Letter of Invitation-Request for proposal from NGO/Trusts to provide IEC activity in 30 districts of Karnataka (excluding district head quarters) through e-tendering
Ref: KSDB/Statistics/IHSDP-IEC/28/2017-18 Date: 9-1-2018 Last date: 9-2-2018 at 5.00 pm
180 KB
Corrigendum_65works_PMAY-HFA(urban).pdf
  
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 – PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 65 works)10/01/2018 17:5710/01/2018 17:57
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 – PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 65 works)
Name of Work: Construction of Houses including infrastructure in various slum of different ULBs under PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 65 works).
465 KB
Corrigendum_4188_Houses_PMAY-HFA(urban).pdf
  
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 – PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 4188 houses in 3 ULBs)10/01/2018 17:5210/01/2018 17:53
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 –
Name of Work: Construction of 4188 houses including infrastructure in various slums adopting Fast Track Construction Technology in 3 ULBs under PMAY-HFA (Urban) Scheme.
467 KB
Corrigendum_16works_PMAY-HFA(urban).pdf
  
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 – PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 16works)10/01/2018 17:4410/01/2018 17:49
Corrigendum to Tender Notification date: 05/01/2018 – PMAY-HFA(Urban) Scheme (for 16works)
Name of Work: Construction of Houses including Infrastructure in various slums of different ULBs under PMAY-HFA (Urban) Scheme (for 16 works).
468 KB
65 Projects notification.pdf
  
TENDER NOTIFICATION06/01/2018 20:4206/01/2018 20:43
65 WORKS TENDER NOTIFICATION
4095 KB
16 projects.pdf
  
TENDER NOTIFICATION06/01/2018 20:4206/01/2018 20:42
16 WORKS TENDER NOTIFICATION
1814 KB
Fast Track 4 Projects.pdf
  
TENDER NOTIFICATION06/01/2018 20:4006/01/2018 20:41
FAST TRACK TECHNOLOGY - NOTIFICATION
2033 KB
Corrigendum_02-EE2BLR.pdf
  
Corrigendum - Cancellation of tenders18/11/2017 17:1718/11/2017 17:18
Corrigendum for cancellation of tenders  - Tender details mentioned in the document.
No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-pro/T.Cancel/2017-18/712 Dated: 17-11-2017.
162 KB
Corrigendum_01-EE2BLR.pdf
  
Corrigendum - Cancellation of tenders18/11/2017 17:1018/11/2017 17:15
Corrigendum for cancellation of tenders  - Tender details mentioned in the document.
No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-pro/T.Cancel/2017-18/713 Dated: 17-11-2017.
188 KB
Corrigendum-2.pdf
  
Corrigendum to Tender Notification dated: 12/09/2017 for construction of 4188 houses23/10/2017 11:2723/10/2017 11:27
Corrigendum for tender invited vide Notification No: KSDB/TD-2/39/2017-18 dated: 12/09/2017 for construction of 4188 houses
890 KB
Corrigendum-1.pdf
  
Corrigendum to Tender Notification dated: 12/09/2017 for construction of 45180 houses23/10/2017 11:2223/10/2017 11:23
Corrigendum for tender invited vide Notification No: KSDB/TD-2/39/2017-18 dated: 12/09/2017 for construction of 45180 houses
855 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top