M.Tech Current Batch Students

S.L NO NAME
1 VEDAVALLI V
2 NAMRATHA R
3 PUNEETH S
4 SHAMBAVI
5 SUSHMA CS
6 KRITHIKA S PATWARDHAN
7 KIRAN S
8 DEEPIKA K
9 MALLIKARJUNA M N
10 BHAVYA A S
11 ADARSH M KULKARNI
12 SAMKITH BAGMAR
13 REVANSIDDA J RUGI
14 ARPITHA H M
15 GEETHANJALI M
16 SHRINATH
17 MALINI P J

 

-->