​​​​​ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ  ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬಂದ್ದಿಗಳ ವಿವರ​

1

http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/mskvsrp.jpg​​
ಡಾ|| ಎಂ. ಆರ್. ಏಕಾಂತಪ್ಪ
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ​
ದೂರವಾಣಿ: 080-22374832
​ 2

http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/msyj.jpg​​
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್:
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು​
:
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ದೂರವಾಣಿ:​ :080-22202211


​​ -ಮೇಲ್​ :kranthiveerarayanna@gmail.com

​​​​​​​​​