Sign In

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

kannada

Government of Karnataka

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Untitled Document
Governor of Karnataka

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ರೂಢಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ,
ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

...ಪರಿಚಯ ನೋಟ

Chief Minister of Karnataka

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

...ಪರಿಚಯ ನೋಟ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ