ಮುಖಪುಟ

Last modified at 11/07/2018 16:32 by Crcbng

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560091​

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ 
WEL COME TO CENTERAL RELIEF COMMITTEE​


ಸನ್ಮಾನ್ಯ ​ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ            ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ​

            ಸನ್ಯಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಂ ಖರ್ಗೆ                       ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ  ಹಿಂದುಳಿದ   ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ​​​


ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ
ತರಭೇತಿಗಳು
ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 10581 ​​​