​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ 

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​.​ ​​​​​
 

​​​​​

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ .​ ​ ​​​

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ​​​
ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ​ ​​​
ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ​​​
ನ್ಯೂ ಸ್ವ​ರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆ​

ಶಿಲ್ಪ ಸಂಪದ

​​ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು​​​​

ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಯಂ ​​ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ​​​

​​ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ​ ​​


​​​​
   
​​

​ ​​        


​​​