​​​​​​​​​​ಕೃಷಿ ಸಂಪದ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ​.

  

ಗರಿಷ್ಠ​​ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ     ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.50,000/-ಗಳು.
ಬಡ್ಡಿ ದರ    ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.4ರಷ್ಟು
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ      48 ತಿಂಗಳು(16 ತ್ರೈಮಾಸಿಕ)
ವಾರ್ಷಿಕಆದಾಯದ ಮಿತಿ:                       ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.98,000/-ಗಳಿಗಿಂತ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ರೂ.1,20,000/-ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.                                                                                                                                             

                                           ​                                                                                   ಸಾಲದ ವಿವರ:​

     
​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ      ಶೇ.95ರಷ್ಟು
ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ      ಶೇ 5ರಷ್ಟು
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ     ರೂ.50,000/-
        ಬಡ್ಡಿ ದರ                             ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.4
                                              ​ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ                      03 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 48 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು(16 ತ್ರೈಮಾಸಿಕ)​

                                                   

​​​