​​​​​​​​​ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್​ ಯೋಜನೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಈ ಸಾಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಥವಾ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.​

 ಸಾಲದ ವಿವರ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ        ಶೇ.90ರಷ್ಟು
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಶೇ.5ರಷ್ಟು
ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ         ಶೇ 5ರಷ್ಟು
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ                       ರೂ.50,000/-
ಬಡ್ಡಿ ದರ      ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ   48 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು
​​​