ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾನ್, ಜೀಪ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕಾ​ರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ