​​​​​​​​​8. ಶಿಲ್ಪ ಸಂಪದ​

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ with latest technological inputs ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು.

 • ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ     ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.10,00,000/-ಗಳು
  ಬಡ್ಡಿ ದರ     ರೂ.5.00ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ರೂ.5.00 ರಿಂದ 10.00 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ   ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.8ರಷ್ಟು​  
  ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ    ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳು.
  ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ                       ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.98,000/-ಗಳಿಗಿಂತ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ  ​ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ರೂ.1,20,000/-ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.​
  ​​​
 • ​ಸಾಲದ ವಿವರ:
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ    ಶೇ.85ರಷ್ಟು
  ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಪಾಲಿನ ವಂತಿಕೆ    ಶೇ.10 ರಷ್ಟು
  ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ             ಶೇ 5ರಷ್ಟು

  ​​