​​

​​ 

ಹೆಸರು:ಸುಶಾನ್ ಪಿ.ಸಿ

ತಂದೆ ಹೆಸರು:ಚಿನ್ಮಯ ಮೆಂಡನ್
ವಿಳಾಸ:ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ​​
ಜಾತಿ:ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ 
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ:ರೂ 40,000
ಉದ್ದೇಶ:ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ:2001-04
ಆದಾಯ:ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000ರೂ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮರುಪಾವತಿ:ನಿಯಮಿತ-ರೂ.10,815 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ