​ ಕಿರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ​ ​​ಹೆಸರು:ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡನ ಹೆಸರು:ಮಂಜಪ್ಪ ವಿಳಾಸ: ಕಂಚಿನಾಗಳೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ:ಗೃಹಿಣಿಸಾಲದ ಮೊತ್ತ:ರೂ. 9,500ಉದ್ದೇಶ:ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ: 2004-05ಆದಾಯ:ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ250 ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12000 ರೂ ಗಳು (ನಿವ್ವಳ)ಮರುಪಾವತಿ:ನಿಯಮಿತ​