ಹೆಸರು:ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನವ್ವ

ಗಂಡನ ಹೆಸರು:ಮಂಜಪ್ಪ

ವಿಳಾಸಕಂಚಿನಾಗಳೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ:ಗೃಹಿಣಿ
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ:ರೂ. 9,500
ಉದ್ದೇಶ:ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ: 2004-05
ಆದಾಯ:ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ250 ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12000 ರೂ ಗಳು (ನಿವ್ವಳ)
ಮರುಪಾವತಿ:ನಿಯಮಿತ​