e-District

Government of Karnataka

GOK > e-District > kannada > Features
Last modified at 15/03/2016 17:18 by System Account

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಇ-ಜಿಲ್ಲಾ MMPಯಲ್ಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:


  • ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀಡುವ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್.
  • ಇ-ಜಿಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
  • ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  • ನಾಗರೀಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇ-ಜಿಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ.
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಇ.ಜಿ.ಎಸ್.) ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಇ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು ಪ್ರತೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ-ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.
  • ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಗಣಕ ಪರಿಕರ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ.
  • ಡಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್
  • ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್


Designed and Developed by: e-District, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top