​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್.ಕೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ​ರು(ತ)
ರಾಜ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪಿನ್- 571430
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08231-244801.
9945331886