ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
RTI 4(1)A 4(1)B DH RAMANAGARA.pdf
  
21/06/2018 16:0921/06/2018 16:09
4520 KB
4(1)(B) Information of DHO Tumkur.pdf
  
14/06/2018 13:3914/06/2018 13:39
2580 KB
4(1)(A) Information of DHO Tumkur.pdf
  
14/06/2018 13:3914/06/2018 13:39
12328 KB
4(1)(A) and 4(1)(B) Informations of Jayanagar GH.pdf
  
08/06/2018 13:1308/06/2018 13:13
4045 KB
Kodagu RTI I.PDF
  
09/05/2018 16:2809/05/2018 16:28
14546 KB
4(1)(A) and 4(1)(B) Informations of Sir CVR, GH, Bengaluru.pdf
  
30/04/2018 13:2230/04/2018 13:22
2328 KB
4(1)(A) DHO Mandya.pdf
  
27/04/2018 16:1027/04/2018 16:10
3480 KB
4(1)(B) DHO Mandya.pdf
  
27/04/2018 16:1027/04/2018 16:10
2971 KB
4 1(A) and 4 1(B) and 26 (3) DHO Bangalore urban.pdf
  
19/04/2018 10:2819/04/2018 10:28
603 KB
4(1)B DHO RAMANAGARA.pdf
  
16/04/2018 13:2516/04/2018 13:25
3498 KB
4(1)A  DHO RAMANAGARA .pdf
  
16/04/2018 13:2516/04/2018 13:25
1007 KB
RTI 4(1)(B)  DHO Dharwad .pdf
  
12/04/2018 12:4412/04/2018 12:44
12313 KB
RTI  4(1)A and 4(1)B DHO Haveri.pdf
  
11/04/2018 15:0811/04/2018 15:08
9986 KB
4(1)(A) and 4(1)(B) DHO Udupi.pdf
  
11/04/2018 15:0811/04/2018 15:08
2549 KB
RTI 4(1) A and 4(1) B Bangalore Rural.pdf
  
11/04/2018 15:0111/04/2018 15:01
1567 KB
RTI 4(1) A DHO Hassan.pdf
  
11/04/2018 15:0011/04/2018 15:00
2563 KB
RTI 4(1) B DHO Hassan.pdf
  
11/04/2018 15:0011/04/2018 15:00
2284 KB
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4 (1) (a) 07.04.2018 .pdf
  
07/04/2018 17:2307/04/2018 17:23
24825 KB
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4 (1) (b) 07.04.2018 .pdf
  
07/04/2018 17:2307/04/2018 17:23
15126 KB
RTI Mysore 2018 4(1)(A) and 4(1)(B).pdf
  
07/04/2018 17:1407/04/2018 17:14
6151 KB
RTI 4(1)(B) DHO Shimogga .pdf
  
06/04/2018 18:0406/04/2018 18:04
4301 KB
RTI 4(1)(A) DHO Shimogga.pdf
  
06/04/2018 18:0306/04/2018 18:03
33515 KB
4(1) A DHO Chamrajnagar.pdf
  
05/04/2018 11:5405/04/2018 11:54
12667 KB
4(1) B DHO Chamrajnagar.pdf
  
05/04/2018 11:5405/04/2018 11:54
5287 KB
RTI 4(1)A and 4(1)B (DHO Davangere).pdf
  
28/03/2018 13:0628/03/2018 13:06
8338 KB
RTI 4(1) A (DHO Kalburgi district).pdf
  
28/03/2018 11:0828/03/2018 11:08
1919 KB
RTI 4(1) B (DHO Kalburgi district).pdf
  
28/03/2018 11:0828/03/2018 11:08
8154 KB
RTI 4(1) B (DHO Bidar district).pdf
  
28/03/2018 11:0828/03/2018 11:08
8927 KB
(4)(1)B part 2 (directorate).pdf
  
27/03/2018 18:1927/03/2018 18:19
5954 KB
RTI 4(1)(b) NHM ORGANISATION CHART.pdf
  
26/03/2018 15:5826/03/2018 15:58
796 KB
1 - 30Next

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
© 2016, All Rights Reserved.