hfws_sections_transfers

Last modified at 13/07/2018 17:16 by hfw

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ವರ್ಗಾವಣೆ​ಗಳು​​

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಷರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (2018-19)
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಸಹಾಯಕ ಎಂಟಮಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಪದವೀಧರ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡ್ ಮನ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು( ಮಹಿಳೆ) ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು( ಮಹಿಳೆ) ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ /ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ/ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 2018-19
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. (2018-19 ) 

ಪ್ರತಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಲಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ – 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತ್ತಿರುವ (ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದ ವರ್ಗದವರ ಮಂಜೂರು/ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


​​ ​​​​​​

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
© 2016, All Rights Reserved.