​​Contract AYUSH personnel appointed for the posts continued in Government Order No. HFW 325 PIM 2014 dated 8.7.2014 and 11.8.2014​ in 45 Upgraded Hospitals covered under the National AYUSH Mission from 2014-15. | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 325 ಪಿಐಎಂ 2014 ದಿನಾಂಕ 8.7.2014 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 11.08.2014ರನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ


​ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ​ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರು/ಜಿಲ್ಲೆ​ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು​ಪದನಾಮ​2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ​ಷರಾ
​​​​​​​1​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​1​ಡಾ. ಶಮಾ​ತಜ್ಞವೈದ್ಯರು​01.04.2013
​2​ಡಾ. ಮಹ್ಮದ್ ನಬಿ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್​ತಜ್ಞವೈದ್ಯರು​01.04.2013
​3​ನಾಗನಗೌಡ​ಔಷಧ ವಿತರಕರು​01.04.2013
​4​ಹೀನಾ ಕೌಸರ​ಔಷಧ ವಿತರಕರು​01.04.2013
​5​ಹೇಮಾವತಿ​ಮಸಾಜಿಸ್ಟ್​01.04.2013
​6​ನಾಗರಾಜ​ಮಸಾಜಿಸ್ಟ್​01.04.2013
​7​ಸೈದಪ್ಪ ಇನಾಮದಾರ​ಕ್ಷಾರ ಸೂತ್ರ ಅಟೆಂಡರ್​01.04.2013
​8​ಮರಿಯಮ್ಮ​ಸ್ತ್ರೀ ರೋ. ಅಟೆಂಡರ್​01.04.2013
​ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು​8
​​2​ ​ ​​​​ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ​ ​1​​ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ​ಮಸಾಜಿಸ್ಟ್​01.04.2013
​2​ಕುಮಾರಿ ನಸರೀನ್ ಬೇಗಂ​ಮಸಾಜಿಸ್ಟ್​01.04.2013
​3​ಕುಮಾರಿ ಸುಜಾತ​ಸ್ತ್ರೀ. ರೋ. ಅಟೆಂಡರ್​01.04.2013
​ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು​3
​3