​​​​Senior Medical Officer (Unani)

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಯುನಾನಿ) ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭರ್ತಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ಸಂಸ್ಥೆ/ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಸರುಮಂಜೂರುಭರ್ತಿ​ಖಾಲಿ
1ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ61+14
2ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ303
3ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು103
4ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ್110
5ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಳಂದ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ101
6ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲಬುರಗಿ202
 ಒಟ್ಟು14311