​​​Gradation List of Senior Medical Officer (Unani) : Notification No. HFW 64 PIM 2015 as on 1.1.2015


​​ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಯನಾನಿ) ರವರ ಹೆಸರುನೇಮಕಾತಿಯಾದ ವಿಧಾನ​ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ​ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ​ನೈಜವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ​ನೇಮಕಾತಿಗೆ/ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಗೆ ನೈಜವಾದ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ
​1​​ಡಾ. ಹಫೀಜ್ ಆಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​06-04-1956​27-07-1981​06-09-2005​06-09-2005
​2​ಡಾ. ಕೈಸರ್ ಪರ್ವೀನ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​25-12-1959​22-10-1986​20-08-2005​20-08-2005
​3​ಡಾ. ಯು. ಸನಾವುಲ್ಲ​ಮುಂಬಡ್ತಿ​01-06-1958​​28-10-1986​10-08-2005​10-08-2005

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಯುನಾನಿ ) ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಸಂಸ್ಥೆಯ /ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು4
2ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ,,  ಮೈಸೂರು3
3ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು1
4ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,  ಆಳಂದ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ1
5 ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,   ರೋಜಾ ಬಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ​​2
​ಒಟ್ಟು​11