​​​​Gradat​​​ion lists of Unani teaching cadres​ 

​​

ದಿನಾಂಕ 1.1.2015ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಯುನಾನಿ) ವೃಂದದವರ ತಜ್ಞತೆವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
​ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ
​ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು​ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇತರೆ​ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ​​ನೈಜವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ​ನೇಮಕಾತಿಗೆ/ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಗೆ ನೈಜ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ​ತಜ್ಷತೆ
​1​ಡಾ|| ಎಸ್. ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​07.12.1957​21.07.1981​19.6.2005​19.06.2006​Munafe-w-Aza
​2​ಡಾ|| ಅನೀಸ್ ಅಹ್ಮದ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​01.06.1957​09.12.1985​24.03.2011​24.03.2011​Amraz-e-AIN-Uzn-Anaf-o-Halaq
​3​ಡಾ|| ಸಿ. ಜಿಲಾನಿ​ಮುಂಬಡ್ತಿ​04.05.1961​07.12.1985​24.03.2011​24.03.2011​Illa-bit-Tadbir
​4​ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡ​ಮುಂಬಡ್ತಿ​07.06.1959​08.01.1986​24.03.2011​24.03.2011​Tashreen-ul-badan
​5​ಡಾ|| ಶಾಹಿನಾ ಬೇಗಂ​ಮುಂಬಡ್ತಿ​12.01.1959​03.08.1987​24.03.2011​24.03.2011​Tashafuzi-o-smaji-Tib
​6​​ಡಾ|| ಸಲ್ಮಾ ಬಾನು​ಮುಂಬಡ್ತಿ​12.01.196​104.2.1991​24.03.2011​24.03.2011​Niswan-O-Atfal
​7​ಡಾ|| ಎ.ಎಂ. ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​29.07.1958​23.10.1986​21.06.2013​21.06.2013​Moalejat
​8​ಡಾ|| ರಕ್ಷಿಂದಾ ಸುಭಾನಿ​ಮುಂಬಡ್ತಿ​01.10.1959​29.10.1986​21.06.2013​21.06.2013​​Ilmul-Saidala
​9​ಡಾ|| ಉಮ್ರಾಜ್ ಮುಬೀನ್​ಮುಂಬತ್ತಿ​01.06.1959​28.10.1986​18.09.2013​18.09.2013​Kulliyate Tibb
​10​ಡಾ|| ಲತೀಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಇಂಡೀಕರ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​27.07.1958​30.10.1986​31.10.2013​31.10.2013​Tib-e-Qanooni-oilfmus Sumoon
​11​ಡಾ|| ಮಹಮದ್ ಸೈಯಿದ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ22.12.1963​01.01.1996​05.04.2014​05.04.2014​Lild-o-Ta
​12​ಡಾ|| ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಷರೀಷ್​ಮುಂಬಡ್ತಿ​22.12.1963​01.01.1996​05.04.2014​05.04.2014​Ild-o-Tazeeniyat