ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2013-14 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 32.2 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 2014-15 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 41.5 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
3 2015-16 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 29.0 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 2016-17 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 48.7 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
5 2017-18 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 19.1 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6 2018-19 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 09.0 mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-11-2019 12:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin