​ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Indent No.2371 Gadag Tender Notification.pdf
  
Invitation for Tender _ KW3_Two Cover System_Gadag28/06/2019 12:0328/06/2019 12:09
Construction of CC Road & CC Drain in Bogar Oni Slum at Mulgund Town & Sudagad Siddar Colony Slum in Gadag City.
Last Date & Time For Reciept of Tenders:16.07.2019 upto 16.00 Hours
Date & Time For Opening of Technical Bid: 18.07.2019 at 11.00 hours
2105 KB
Skill_Training_Application.pdf
  
ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ14/02/2019 18:2314/02/2019 18:43
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಕೊಅಮ:ಅಂಅಂ:ಐ.ಇ.ಸಿ:21:2018-19 ದಿನಾಂಕ: 14.2.2019 ರಾಜ್ಯಾಂದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23.2.2019 ಸಂಜೆ 4.30 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1308 KB
IMG_20190214_0005.pdf
  
Invitation of Tender (IFT)-(Short Term Tender Notification) (KW 4)14/02/2019 15:0214/02/2019 15:03
Name of Work: Construction of RCC Drain, CC Road, UGD and Retaining wall @ Different Slums in Holenarsipura Town in hassan District.
Noti. No: KSDB/EE/MYS-DIV-1/IFT-03/2018-19/491 date: 13.02.2019
Last Date:28.02.2019
1668 KB
CLTC Tender Notification-06.12.2018 Website.pdf
  
CLTC Tender Notification-Noti: No: KSDB/Admin/35/2018-19, Date:  06.12.201807/12/2018 15:4807/12/2018 15:49
Expression of Interest (EOI) for supply of man power as per State reservation Policy viz., (1) Municipal /Civil Engineer (2) Social Development Specialist(3) MIS Specialist(4) Procurement Specialist from the reputed intending Registered Agencies.
7846 KB
Cancellation of Retender_1127(GF) DU's.pdf
  
Cancellation of Tender Notification dated: 07/11/2018-4th call.27/11/2018 15:0527/11/2018 16:01
Cancellation of Tender Notification No: KSDB/TD-1/PHFA(U)/148/2017-18/2018-19-/372 date: 07/11/2018-4th call.
Name of Work:  Construction of 1127(GF) DUs including infrastructure works in 3 selected slums of Challakere Town-4th Call
472 KB
Tender Notification-Challekere.pdf
  
Invitation Of Tender(IFT)-(Short Term Tender Notification-4th call) E Procurement Portal Only09/11/2018 15:4109/11/2018 15:41
Name of Work: Construction of 1127(GF) DUs including infrastructure works in 3 selected slums of Challakere Town-4th Call
Noti. No:KSDB/TD-1/PMAY-HFA(U)/148/2017-18/2018-19/372
Last Date:10/12/2018
1501 KB
Tender_Cancellation_25102018.pdf
  
Reg - Cancellation of Short Term Tender Notification No. KSDB/TD/CM/2018-19 dated: 19/05/2018-2nd call.26/10/2018 12:2226/10/2018 12:22
Cancellation of Tender called for works of 1.Construction of 1440 DUs including infra at Sy.No. 67 at Kutaganahalli (Indent No: 2322) and 2. Construction of 880 DUs including infra at Sy. No. 88 at Yamare, Anekar, Bengaluru. (Indent No: 2323).
768 KB
No_2_Division_Tender_Notification.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Portal Only11/10/2018 12:4511/10/2018 12:49
Name of Work:Providing CC Road & RCC Drain,Supplying of Drinking water and providing other infra works in different slums of Byatarayanapura Constituency.
Noti. No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2018-19/436 dated: 7/9/2018. Last Date: 15/10/2018 at 4 pm
1586 KB
Notification_3_Works_09072018.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System12/07/2018 11:4412/07/2018 11:45
Name of Work: Construction of Houses including infrastructure in various slum of different ULBs under PMAY-HFA (urban) scheme.
Noti. No: KSDB/TD/06/2018-19 dated: 9-7-2018. Last Date: 9/8/2018 at 5.00 pm.
2415 KB
Carrigendum_PMS.pdf
  
Corrigendum To Tender Notification No: KSDB/Commr/TD/16/2018-19/105 Dated: 29/30.05.2018.22/06/2018 17:4022/06/2018 17:45
Corrigendum to Tender Notification dated: 29/30.05.2018
Sub: Development of Project Management System
439 KB
PMS-Tender Notification 29.05.2018.pdf
  
Request for Proposals (RFP) (SHORT TERM TENDER NOTIFICATION) E-PROCUREMENT TENDER NOTICE-SINGLE COVER SYSTEM.30/05/2018 18:5730/05/2018 18:57
Development of Project Management System. Noti. No: KSDB/Commr/TD-2/16//2018-19/ Dated: 29/05/2018, Last Date 26.06.2018 at 5.00 PM
2283 KB
1_Lakhs_House_Tender_Notification.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System19/05/2018 18:0519/05/2018 18:06
Name of Work: Construction of 1440 DUs in Sy.No.67 at Kutaganahalli and 880 DUs in Sy.No. 88 at Yamare including infrastructure.
Noti. No: KSDB/TD/CM/2018-19/50 dated: 19-05-2018. Last Date: 19/06/2018 at 17.00 hrs.
4669 KB
Pmay-HFA-works_Tender_Notification.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System19/05/2018 17:0419/05/2018 17:05
Name of Work: Construction of Houses including infrastructure in various slum of different ULBs under PMAY-HFA (Urban) Scheme.
Noti. No: KSDB/TD/06/2018-19/49 dated: 19-05-2018. Last Date: 21/06/2018 at 5.00 pm.
1639 KB
Corrigendum_30_works_Copy.pdf
  
Corrigendum-1 to Tender notification No: KSDB/TD/39/2017-18 dated: 22/03/201817/04/2018 11:4625/04/2018 12:06
Corrigendum to Tender Notification dated: 22/03/2018
Sub: Construction of Houses including infrastructure in various slums of different ULBs under PMAY-HFA (Urban) Scheme
404 KB
No-2-Division-Addendum-4works.pdf
  
Addendum for Indent - 2308, 2309, 2310, 231109/04/2018 12:3309/04/2018 12:38
Sub:- Addendum for 4 works (Work Indent - 2308, 2309, 2310 ,2311).
No. KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2018-19/13 Date: 07-04-2018
272 KB
24_Works_Tender_Notification_Scan.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System23/03/2018 17:4223/03/2018 17:42
Name of Work: Construction of Houses including infrastructure in various slum of different ULBs under PMAY-HFA.
Noti. No: KSDB/TD/39/2017-18/ dated: 22/03/2018. Last Date: 23/04/2018 at 5.00 p.m
2693 KB
IFT_768_Addendum-Notification.pdf
  
Addendum & Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice05/03/2018 12:2005/03/2018 12:20
Addendum & Notification
Name of Work: Construction of 768 G+3 houses including infra in Nagareshwara nagenahalli in Krishnarajapuram Constituency, Bangalore
No: KSDB/TD1/2017-18/PMAY-HFA(U)-Phase3 date: 24.02.2018. Last Date: 28.03.2018 at 5.00 p.m
6404 KB
768_DUs_in_N_Nagenahalli_KR_Puram.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification) E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)28/02/2018 17:3228/02/2018 17:32
Name of Work: Construction of 768 G+3 houses including infra in Nagareshwara nagenahalli in Krishnarajapuram Constituency, Bangalore.
Notification No: KSDB/TD1/2017-18/PMAY-HFA(U)-Phase3 dated: 24.02.2018. Last Date: 28.03.2018 at 05.00 p.m
911 KB
IFT_Hassan_Notification.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)09/02/2018 11:2809/02/2018 11:29
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4) – Construction of 327 DUs–Hassan-PMAY-HFA
Notification No: KSDB/TD1/2017-18/132 dated: 05.02.2018. Last Date: 07.03.2018 upto 05.00 p.m
1785 KB
IFT_Tender_Noti_TD2_71_01022018.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)07/02/2018 16:2907/02/2018 16:29
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)
Notification No: KSDB/TD2/71/2017-18/ dated: 01.02.2018. Last Date: 03.03.2018 up to 05.00 p.m
612 KB
No.2_Division_3works_KW-4_1038.pdf
  
Addendum of Remaining Payable EMD Amount for the works mentioned06/02/2018 18:0906/02/2018 18:11
Addendum of Remaining Payable EMD Amount for the works:- Indent No: Work_INDENT2286, Work_INDENT2288, Work_INDENT2289
256 KB
No.2_Division-KW-3_KW-4-Works-4_works.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)03/02/2018 11:3503/02/2018 11:35
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-3 & KW-4)
Notification No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2017-18/987 dated: 23.01.2018. Last Date: 05.03.2018 up to 04.00 p.m
917 KB
No.2_Division-KW-4-Works-3_works.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)03/02/2018 11:3303/02/2018 11:33
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-4)
Notification No: KSDB/EE/BD-2/Divn/Bng/IFT/E-Pro/2017-18/990 dated: 23.01.2018. Last Date: 05.03.2018 up to 04.00 p.m
889 KB
IFT 4.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)20/01/2018 17:3820/01/2018 17:39
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice – Two Cover System (KW-3 & KW-4)
Notification No: KSDB/EE/EO/S.T/PB/IFT-04/2017-18/918 dated: 11.01.2018. Last Date: 05.02.2018 up to 16.00 hours
1246 KB
Corrigendum_to_fast_track_4188_houses.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of 4188 houses including Infra Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0919/01/2018 19:11
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of 4188 Houses including infrastructure adopting Fast Track Construction Technology under PMAY-HFA (Urban) Scheme
385 KB
Corrigendum_to_65_works.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of houses & Infra (65 works) Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0719/01/2018 19:08
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of Houses including infrastructure under PMAY-HFA (Urban) Scheme (65 works)
381 KB
Corrigendum_to_16_works.pdf
  
Corrigendum to Tender notification for Construction of houses & Infra (16 works) Under PMAY-HFA(Urban) Scheme19/01/2018 19:0019/01/2018 19:06
Corrigendum to Tender Notification dated: 05/01/2018
Sub: Construction of Houses including infrastructure under PMAY-HFA (Urban) Scheme (16 works)
366 KB
IFT 3.pdf
  
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)18/01/2018 14:5718/01/2018 15:01
Invitation for Tender (IFT) - (Short Term Tender Notification)
E-Procurement Tender Notice (KW-2)
Notification No: KSDB/EE/EO/S.T/PB/IFT-03/2017-18/905 dated: 09.01.2018. Last Date: 29.01.2018 up to 11.00 hours
1531 KB
IEC-Advisor_EPI.pdf
  
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor17/01/2018 15:5617/01/2018 15:56
Expression of interest - Appointment of IEC Advisor
Ref: KSDB:Statistics :IHSDP-IEC:29:2017-18 Date: 05-01-2018
Last Date: 20-01-2018
977 KB
Corrigendum_1440Dus.pdf
  
Corrigendum to Tender for Construction of 1440DUs Notification dated: 12-01-2018.16/01/2018 20:0216/01/2018 20:02
Corrigendum to Tender Notification for Construction of 1440 DU's at Kutaganahalli, Anekal Taluk,Bengaluru
Ref: Tender Notification No: KSDB/TD-2/CM/PMAY(U)-HFA/62/2017-18 dated: 12-01-2018
434 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top