GOK > Law-Home > Govt. Orders & Circulars

​​​​​​​​​​​​​​​​Govt. Orders & Circulars

Files pertaining to Government Orders Issued for various Schemes from the Department


ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
LAW 35 LCE 2018.pdf
  
Date: 11.09.201824/06/2019 16:5324/06/2019 16:54
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೩ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು (3 Commercial Courts) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1666 KB
LAW 34 LCE 2018.pdf
  
GO Dated:18.1.201930/01/2019 15:5030/01/2019 15:51
ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 27-ಕಾನೂನು ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವರದಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನದ 1/3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
1642 KB
LAW 312 LAC 2018.pdf
  
GO Dated: 17.1.201930/01/2019 15:4830/01/2019 15:49
LXXXI - ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
782 KB
LAW 276 LAC 2018.pdf
  
GO Dated: 8.1.201930/01/2019 15:4730/01/2019 15:48
ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿರುವ 'ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್' ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
752 KB
LAW 48 LCE 2017.pdf
  
GO Dated:5.1.201930/01/2019 15:4530/01/2019 15:46
Increasing the number of Judges/Courts in Subordinate Judiciary to double the present number over a period of 5 years, as per the recommendation of the Advisory Council of National Mission.
1420 KB
LAW 195 LAC 2018.pdf
  
GO dated: 7.11.201830/01/2019 15:4130/01/2019 15:42
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 4 (ನಾಲ್ಕು) ವಿಶೇಷ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
726 KB
LAW 142 LAC 2017.pdf
  
GO dated: 30.8.201830/01/2019 15:4030/01/2019 15:41
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ, ನಿವೃತ್ತ ಬೇಲಿಫ್, ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 214 ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
925 KB
LAW 97 LAC 2014.pdf
  
GO dated: 8.8.201830/01/2019 15:3830/01/2019 15:39
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.04.2003 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,
822 KB
LAW 129 LAC 2018.pdf
  
GO Dated: 23.7.201830/01/2019 15:3530/01/2019 15:36
ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಎಂ. ಮಠಪತಿ, ಪ್ರ.ದ.ಸ., ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸವದತ್ತಿ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
782 KB
Corrigendum LAW 41 LAC 2018, 24.7.2018.pdf
  
Corrigendum Dated: 24.07.201830/07/2018 16:3130/07/2018 16:33
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
443 KB
LAW 128 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 23.7.201830/07/2018 16:2930/07/2018 16:30
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ರಮೇಶ, ಬೈಲೀಫ್, ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
768 KB
LAW 114 LAC 2018,.pdf
  
GO dated:  23.7.201830/07/2018 16:2830/07/2018 16:28
ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
786 KB
LAW 124 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 23.7.201830/07/2018 16:2630/07/2018 16:27
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು . ಸಿ., ಆದಿ., ದಲಾಯತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
839 KB
LAW 131 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 23.7.201830/07/2018 16:2530/07/2018 16:26
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1105 KB
LAW 125 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 23.7.201830/07/2018 16:2130/07/2018 16:22
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದ್ ಜಬೀನ್ ಬೇಗಂ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ., ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
837 KB
LAW 117 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 23.07.201830/07/2018 16:1930/07/2018 16:21
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ್, ದಲಾಯತ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರೋಣ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
777 KB
LAW 122 LAC 2018, 23.7.2018.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:1830/07/2018 16:19
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ತೇಜಸ್ವಿ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ., ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
827 KB
LAW 126 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:1730/07/2018 16:18
ಶ್ರೀ ಯು. ಹೆಚ್. ದಾನವ್ವಗೋಳ, ದಲಾಯತ್, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಯಬಾಗ, ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
802 KB
LAW 132 LAC 2018,.pdf
  
GO dated:  13.7.201830/07/2018 16:1530/07/2018 16:16
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಚ್. ಅಂಬಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬೀಳಗಿ, ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
810 KB
LAW 127 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:1430/07/2018 16:15
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಪತ್ತಾರ, ನಕಲು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಯಬಾಗ್ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
801 KB
LAW 214 LAC 2016,.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:0930/07/2018 16:11
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯ ದುಂಡಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೋಂ ಶ‍್ರೀ ದುಂಡಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ (ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.
625 KB
LAW 145 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:0830/07/2018 16:09
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಶೀಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
704 KB
LAW 144 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 13.7.201830/07/2018 16:0730/07/2018 16:08
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
689 KB
LAW 141 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 07.07.201830/07/2018 16:0630/07/2018 16:06
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
855 KB
LAW 101 LAC 2018,.pdf
  
GO dated:  20.06.201830/07/2018 16:0330/07/2018 16:05
ಲೇಟ್ ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೈಲೀಫ್, ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.
897 KB
LAW 80 LCE 2017,.pdf
  
GO dated: 15.6.201830/07/2018 16:0230/07/2018 16:03
ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ, 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
877 KB
LAW 83 LAM 2018,.pdf
  
GO dated:15.6.201830/07/2018 15:5930/07/2018 16:01
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಜಗದೀಶ್, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ), ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ರವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ‍್ವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ "ನ್ಯಾಯ ವಿಕಾಸ" ಎಂಬ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
773 KB
LAW 71 LAC 2018,.pdf
  
Go dated: 30.05.201821/06/2018 17:2721/06/2018 17:28
Implementation of the directions given by the Hon'ble Supreme Court of India as per the order dated 27.03.2018 in WP (C) No. 643/2015 with regard to payment of Interim Relief to the Judicial Officers - reg.
1598 KB
LAW 64 LAM 2018.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:2121/06/2018 17:23
ಶ‍್ರೀ ಎ. ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
975 KB
LAW 02 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:2021/06/2018 17:21
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
772 KB
LAW 16 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:1721/06/2018 17:19
2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕೋಲಾರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
845 KB
LAW 07 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:1621/06/2018 17:17
34ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ 35 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1003 KB
LAW 06 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:1521/06/2018 17:16
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
779 KB
LAW 72 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 29.05.201821/06/2018 17:1321/06/2018 17:14
ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ರೈಲ್ವೇಸ್), ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
862 KB
LAW 98 LAC 2017,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:1221/06/2018 17:13
ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ . ಎ. ಪಟ್ಟಣ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
850 KB
LAW 81 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0921/06/2018 17:10
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
792 KB
LAW 80 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0721/06/2018 17:08
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1094 KB
LAW 79 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0621/06/2018 17:06
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1309 KB
LAW 76 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0421/06/2018 17:05
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ರಾಯಬಾಗ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
778 KB
LAW 75 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0321/06/2018 17:04
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
804 KB
LAW 74 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0121/06/2018 17:02
3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
774 KB
LAW 73 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 17:0021/06/2018 17:01
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ರೋಣ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
789 KB
LAW 66 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 16:5921/06/2018 17:00
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
807 KB
LAW 63 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 16:5621/06/2018 16:57
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಟಿ. ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
794 KB
LAW 62 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 16:5521/06/2018 16:56
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
857 KB
LAW 57 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 16:5321/06/2018 16:54
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ಹಾವೇರಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
764 KB
LAW 65 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 25.05.201821/06/2018 16:5021/06/2018 16:52
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ., ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
775 KB
LAW 98 LCE 2017,.pdf
  
GO dated: 22.05.201821/06/2018 16:4921/06/2018 16:50
ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ. ಮಂಡ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
746 KB
LAW 95 LCE 2017,.pdf
  
GO dated: 22.05.201821/06/2018 16:4821/06/2018 16:49
ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
766 KB
LAW 97 LCE 2017,.pdf
  
GO dated: 22.05.201821/06/2018 16:4621/06/2018 16:47
ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
753 KB
LAW 07 LCE 2018,.pdf
  
GO dated: 22.05.201821/06/2018 16:4421/06/2018 16:45
ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು  ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ., ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
737 KB
LAW 39 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:4321/06/2018 16:44
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎನ್. ಜಾಧವ್, ಅಟೆಂಡರ್, ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
835 KB
LAW 45 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:4221/06/2018 16:43
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಚೀಫ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜೀಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
888 KB
LAW 46 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:4121/06/2018 16:42
ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹುನಗುಂದ, ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
875 KB
LAW 32 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:3921/06/2018 16:40
ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್, ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
887 KB
LAW 43 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:3821/06/2018 16:39
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್. ಕಿರಣ್, ಪ್ರ.ದ.ಸ., ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
880 KB
LAW 109 LAC 2017,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:3621/06/2018 16:37
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎ. ಕಂಬಾರ, ಬೇಲಿಫ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
808 KB
LAW 41 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:3121/06/2018 16:34
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ .ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
856 KB
LAW 48 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 21.05.201821/06/2018 16:2921/06/2018 16:30
ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
855 KB
LAW 65 LAM 2018,.pdf
  
GO dated: 19.05.201821/06/2018 16:2521/06/2018 16:28
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಟಿನ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
801 KB
LAW 171 LAC 2016,.pdf
  
GO dated: 16.05.201821/06/2018 16:2421/06/2018 16:25
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಹೊಸಮನಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೋಸಸ್ ಸರ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
985 KB
LAW 144 LAC 2017,.pdf
  
GO dated: 15.05.201821/06/2018 16:2221/06/2018 16:23
ಶ‍್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ಮಿತ ವೇತನ ಪದವೀಧರರು), ಸಿ.ಎಂ.ಎಂ. ಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
982 KB
LAW 01 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 14.05.201821/06/2018 16:1821/06/2018 16:19
2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ವಿಜಯಪುರ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
779 KB
LAW 64 LAC 2018,.pdf
  
GO dated: 14.05.201821/06/2018 16:1721/06/2018 16:18
ವಿಶೇಷ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
814 KB
LAW 38 LAC 2018.pdf
  
GO dated: 08.05.201821/06/2018 16:1521/06/2018 16:16
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾಸನ, ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.
886 KB
LAW 58 LAM 2018.pdf
  
GO dated: 20.04.201821/06/2018 16:1321/06/2018 16:15
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1424 KB

Content Owned and Maintained by :Department of Law, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top