ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Folder: 2016
  
201614/11/2016 11:1214/11/2016 11:12
Folder: 2017
  
201701/02/2017 16:4201/02/2017 16:42
Folder: 2018
  
201802/01/2018 13:2702/01/2018 13:27
Folder: Admin - 1 - 2018
  
Admin - 1 - 201821/06/2018 16:1321/06/2018 16:13
Folder: 2019
  
201925/04/2019 10:2825/04/2019 10:28
G O.pdf
  
LAW 74 LCE 2013, DATED 13.08.201314/11/2016 11:0814/11/2016 14:44
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ)ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
1356 KB
Law 186 LAD 2015 dt. 05.01.2017.pdf
  
Government order06/01/2017 14:4806/01/2017 14:51
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯೆಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದ ನವಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.
2578 KB
law137lad2017.pdf
  
Government Order11/09/2017 16:4711/09/2017 16:53
Appointment and filing of stenographers in advocate general office
119 KB
law188lad2017-  03-01-2017.pdf
  
04/01/2018 11:3904/01/2018 11:39
83 KB
law183lad2017.pdf
  
05/01/2018 11:5805/01/2018 11:58
69 KB