ಆರೋಗ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂತೋಷ ಮತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೊಂದು ಸದಾ ಮುಂದುವರೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಾಜ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜ್ಯವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿತಂತ್ರದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಆಯಾಮ ಸಾಧ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಗಮನವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಾಜಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು

ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ೨೦೬ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ೧೪೬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ೨೩೫೯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ೮೮೭೧ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು, ೧೧ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ೩೬ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನನ ದರವೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಪ್ರಮಾಣ ೧.೮ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ವೇಗದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನನಕ್ಕೆ ೧೦ರಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

 

ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು. ಸಂತಾನಹರಣವು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ ೨೦೦೫ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • RMNCH+A ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ಸಮಗ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಯೋಜನೆ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳು
 • ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್
 • ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಕಿವುಡು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
 • ಹೊಸ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಆಯೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್‌ವಿಬಿಡಿಸಿಪಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ದೆಹಲಿ, ಇವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳಾದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಆನೆಕಾಲು, ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಜ್ವರರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಮಲೇರಿಯಾ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿವೆ. ೨೦೧೯ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩೫.೫ % ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ೨೦೨೫ ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ೧೨ ಮೇ ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ವರ್ಗ-೨ರಲ್ಲಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೮೦% ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ೪% ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಳಿಮುಖಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕುಂಗುನ್ಯಾ: ೨೦೧೯ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫೫೮೬ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕರಣಗಳು ವರದಿಂಯಾಗಿದ್ದ, , ೧೩ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ೩೨೧೮ ದೃಢಪಟ್ಟ ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಂಕಿತ / ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೆದುಳುಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೦ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ನಿರೋಧ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ(ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್):  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೨೦೦೪ ರಿಂದ, ಆನೆಕಾಲುರೋಗ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಲಬುರಗಿ ,ಯಾದಗರಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಡಿ.ಇ.ಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಕಾಲುರೋಗ ಪೀಡಿತ ಒಟ್ಟು-೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ೩-ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೧ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಟಿ.ಎ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎ. ಎಸ್‌.-೧ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎ.ಎಸ್‌.-೨ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎ.ಎಸ್‌.-೩ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆನೆಕಾಲು ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಟಿ.ಎ. ಎಸ್‌. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಿಂದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೆವಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಟಿ.ಎ.ಎಸ್‌.-೨ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕ್ಷಯರೋಗವು ಮೈಕೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯೂಲೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ರೋಗಾಣುವುಳ್ಳ ಕಫದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ವರದಿ ೨೦೧೯ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ೨.೭೯ ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶವು ದೇಶವು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ರೊಗವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ೯೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ). ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವ ತಾರುಣ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರನಣಾಂತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗವು (ಟಿಬಿ) ಹೊರೆಯನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೦% ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೨.೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೦.೮ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿಗೊಳಗಾದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಟಿಬಿ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಾಸರಿ ೧೦% ಜೀವಿತಾವದಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ಹೊರೆಯ ೨೭% ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಷಯರೊಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ೨.೩೪ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಎಚ್‌ಐವಿ / ಏಡ್ಸ್ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ: ೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೮೦,೦೦೦ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆ, ತರಬೇತಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷಯರೋಗ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಘಟಕ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲುಕ್ಷಯರೋಗ ಘಟಕವು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ- ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಟಿಬಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಎಸ್‌ಟಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಟಿಬಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಎಸ್‌ಟಿಎಲ್‌ಎಸ್) ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಆರ್‌ಎನ್‌ಟಿಸಿಪಿ ಕರಾರಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭೇಟಿಗಾರರು, ಡಿಆರ್-ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಹಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು, ಪಿಪಿಎಂ ಕಕ್ಷೆದಾರರು, ಡಿಆರ್-ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ಡಿಒಟಿಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಬಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕರಾರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಪ್ರಸ್ತುತ, ೧೦೦೭ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ - ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಟಿಬಿ ಕೋಶ ಮತ್ತು "ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ - ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೩೧ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಿಬಿ ಕೋಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯವು ೩೧ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ (ಡಿಟಿಸಿ) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೩೧ ಡಿಟಿಸಿಗಳನ್ನು ೨೬೫ ಟಿಬಿ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿ (ಟಿಯು) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ೨.೫ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೫೬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ (ಡಿಎಂಸಿ) ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟು ೧೩೪೩ ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

 

ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಷಯ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಕರಣ

ಕ್ಷಯರೋಗವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ರೋಗ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಕ್ಷಯ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಣಕೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇ ೨೦೧೨ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಷಯರೋಗದ (ಅಂದರೆ, ೧೪ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಬಿ) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪತ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ೬೪ ಜೀನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಶುವೈದ್ಯ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ, ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡಿಆರ್‌-ಟಿಬಿ (ಟಿಬಿ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿ): ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ಟಿಬಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಆರ್‌ಟಿಬಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು KIMS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ CDST ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೂರನೆಯದನ್ನು RIMS ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೆಚ್ಚವು ೨-೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ೨೫೦೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು MDRTB ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ೨೦೦೦ MDR ರೋಗಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Xpert MTB / RIF  ಒಂದು ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್-ಆಧಾರಿತ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಕ್ಷಯ ಡಿ.ಎನ್‌.ಎ ಮತ್ತು ರಿಫಾಂಪಿಸಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ೬೪ ಜೀನ್ ತಜ್ಞ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ/ಟಿಬಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ/ಟಿಬಿ  ಸಹಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕಿತ ಸೋಂಕಿತ ಟಿ.ಬಿ. ರೋಗಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಹಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಐ.ವ್ಹಿ ಸಹಯೋಗದ ಸೇವೆಗಳು:

೧. ಸಂಭಾವ್ಯ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ PITC (Provider Initiated Testing and Counselling) ಮಾಡುವುದು.

೨. ಎಲ್ಲಾ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ. ವ್ಹಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೩. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಸೋಂಕಿಗೊಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಟಿ ಬಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೪. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವ್ಹಿ ಸೋಂಕಿತ ಟಿ.ಬಿ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಎ.ಆರ್‌.ಟಿ. ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೫. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕಿತ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಿ.ಡಿ.೪ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು.

೬. ಎಲ್ಲಾ ಸಹ-ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಎಫ್‌.ಡಿ.ಸಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

೭. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವ್ಹಿ ಸೋಂಕಿತ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಟ್ರೋಮಾಕ್ಸಿಜೋಲ್ (ಸಿ.ಪಿ.ಟಿ) ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

 

ಸಿ. ಎನ್‌- ಎನ್‌ಎಎಟಿ (Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test):

Xpert MTB / RIF ಒಂದು ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್-ಆಧಾರಿತ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಕ್ಷಯ ಡಿ.ಎನ್‌.ಎ. ಮತ್ತು ರಿಫಾಂಪಿಸಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ೯೦ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಸ್ಪೂಟಮ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಬಯೋಹಾಜಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ೬೫ gene Xpert ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ- ಟಿಬಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲು’ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಟಿಬಿ ಹಾಗೂ ನಿರೋಧಕ ಟಿಬಿಗೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಯಸದ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨.೧೧ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ೪೫೮೬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ:

೧. ಜಂಟಿ TB-HIV ಯು TB-HIV ಸಹಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ KSAPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ.

೨. ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ. ಗಾಗಿ ಟಿಬಿ ಶಂಕಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವದು.

೩. ಹೆಚ್‌.ಐ.ವಿ. ಸಹಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ.

೪. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು.

೫. ಎ.ಸಿ. ಎಸ್‌.ಎಂ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉಪಕರಣ.

೬. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು- ರಾಜ್ಯ ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ ಗುಂಪು (ಆರ್‌. ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿಪಿ ಕುಟುಂಬ) ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಖಾತೆ ರಚನೆ.

೭. ಪಲ್ಮನರಿ ಟಿಬಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ.

೮. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟಮ್ ಮಾದರಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ.

೯. ಟಿಬಿ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಎನ್.ಜಿ. ಒ ಆಯೋಜಿಸಿದ ನೇತ್ರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

೧೦. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡಿ.ಟಿ. ಓಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ.

೧೧. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೧೨. ಟಿಬಿ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ೧೦೪ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು.

೧೩. ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಿಒಟಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಹ-ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳ ಟಿಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಸಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (೯೯ ಡಾಟ್ಸ್) ಬಳಸುವುದು.

೧೪. ರೋಗಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳು.

೧೫. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್. ಜಿ. ಒ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಷಣೆಯ ಬೆಂಬಲ.

೧೬. ಜನಧನ್ ಮತ್ತು PMSBY ನಲ್ಲಿ MDRTB ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಆರೈಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟಿಬಿ ವಿಭಾಗ (ಸಿ.ಡಿ.ಡಿ.) ದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಟಿಬಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್.ಜಿ.ಒ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿ ಆರೈಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಿ ಎಂಡ್ ಟಿಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

೩.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಪರಿಚಯ : ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನ ಸ್ಥಾನಿಕತೆಯು ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ೪೦/೧೦೦೦೦ ಇತ್ತು. ಅದು ೨೦೧೯ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ  ೦.೩೧/೧೦೦೦೦ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:
 2. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಿಕತೆ ೧೦೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುನರ್ಮನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
 4. ಕುಷ್ಠರೋಗ ದ ಜೊತೆಗೂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
 5. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೦೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದ ಸ್ಥಾನಿಕತೆ ೦.೫೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ೦೬ (ಗದಗ, ಬೀದರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಕೊಪ್ಪಳ) ಇರುತ್ತದೆ.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

೧. ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:

ಅ) ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ೩೧ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ದರ ೧೦೦೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ೧೦ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ೪೯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ) ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೧೨ ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ೨ ಮದ್ಯಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳು, ಮಠಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೨. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದರಿಗೆ ಆಶಾ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು (ABSULS): ABSULSನ್ನು ೨೦೧೭-೧೮ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ೭೦೦೦ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ರೂ.೨೫೦/-ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣವು ಪಿಬಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೂ.೪೦೦/-ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಂಬಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೂ.೬೦೦/-ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

೩. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೬೭೦ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ೫೯೦ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆರ್‌ಬಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೪. ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಈ ಸದರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

 

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 1. ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿಂದ ವಾಸಿಯಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ’ಡಿ’ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶೇಕಡ ೫ ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 2. ೨೦೧೯-೨೦ (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ರಲ್ಲಿ ೪೨ (ಆರ್.ಸಿ. ಎಸ್) ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ೮೦೦೦/- ರೂಗಳನ್ನು (ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ) ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 3. ೩೧೪೧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಸಿ. ಆರ್ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 4. ೧೦೬೬ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 5. ೧೨೫ ಲೆಪ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯದಾತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 6. ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್, ಕ್ರಷಸ್, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 7. ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 8. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ೨೦ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 9. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ೫೦೦/- ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ೨೭೫/- ರೂಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

೪. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ೧೯೭೬ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೨೦ ರೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದಾದ ಅಂಧತ್ವ ಪ್ರಮಾಣದರವನ್ನು ೦.೩% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ೨೦೦೬-೦೭ ರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ ೧.೧ ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಯು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿ ಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವಿಭಾಗ) ದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವಿಭಾಗ) ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೨. ಪೊರೆ ರೋಗವು ಅಂಧತ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೯೯ ರಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮಸೂರ ಅಳವಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣಿನಪೊರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ) ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೊರೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ಇತರೇ ಕಣ್ಣಿನ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ, ಗ್ಲಾಕೋಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ವಿಟ್ರಿಯೋರೆಟಿನಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಚೈಲ್ಡ್‌ವುಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್‌ನೆಸ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ) ಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೪. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೫. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೪೦ ನೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೭ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

೬. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಠಲ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

೭. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

೮. ೬ ಸಂಚಾರಿ ನೇತ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ Tele ophthalmic unitನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

೯. ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಲಾಯರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೫. ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಯೋಜನೆ (ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ):

ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಯೋಜನೆ (ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ)ಯನ್ನು ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ೨೦೧೨ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

೧. ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.

೨. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ, ವರದಿ ಮಾಡಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

೩. ರೋಗಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಬಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು.

೪. ರೋಗಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

೫. ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

೧. ವರದಿ: ಎಸ್‌. (ಸಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್), ಪಿ (ಪ್ರಿಸೆಂಪ್ಟವ್) ಮತ್ತು ಎಲ್‌ (ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ) ವರದಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ ವರದಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

೨. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಪಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಸಂಭವನೀಯ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ವರದಿಯಿಂದ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

೩. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್): ೧೪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ (ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲ್ಯಾಬ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್, ಕನ್‌ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿತಜ್ಞರು, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೧೮- ೧೯ರ ಆರ್‌ಓಪಿ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ೫ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು (ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ) ಡಿಪಿಹೆಚ್‌ಎಲ್ ಆಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ ರ ಆರ್‌ಓಪಿ ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಡಿಪಿಹೆಚ್‌ಎಲ್ ಆಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೮-೧೯ ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ೫ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಉಪಕರಣ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಡಿಪಿಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಿಐಪಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ೮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕನ್‌ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳನ್ನು (ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ) ಮೈಕ್ರೊಬಾಯಾಲಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂಸಿ, ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

೪. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಂಬ್ಬದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

೫. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋಶ: ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೋಶವು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಯು ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಘಟನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ಯು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಯು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಸುತ್ತಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

೬. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ: ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾಧ ಸೌಲಭ್ಯವು ಡಿಎಸ್‌ಯು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೭. ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಡಿವಿಬಿಡಿಸಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಣು ಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗಉಲ್ಬಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವು ಆ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೮. ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು H2S media ವನ್ನು ಹಾಗೂ media stain ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಹ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೯. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಾದ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್, ಇಲಿಜ್ವರ, ಮಂಗನ ಖಾಯಿಲೆ (ಕ್ಯಾಸನೂರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ), ಬ್ರೂಸಿಲ್ಲೋಸಿಸ್, ಅಂತ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಜ್ವರಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಗಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಪಶುಪಾಲಾನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ೨೦೧೬ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ೩ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಯಿತು. ಬೀದರ್‌ನಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮೊಳಕೇರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರವು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಈ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಾಣು H5N1. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರದ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣದಲ್ಲಿ H5N8 ವೈರಾಣು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಿಗೂಢ ಮರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಸಿ.ವಿ.ಆರ್, ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ H5N8 ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಳಹಳ್ಳಿ ಬ್ರೊಸಿಲೊಸಿಸ್ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವು ಜಾನುವಾರು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ, ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್೫ ವೈರಾಣು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಗೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು ೧೮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ೧೬ ಸಾವುಗಳು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ೨೦೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೦೪.೦೫.೨೦೧೯ ರಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ೨೩ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಖಚಿತ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾರ: ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಯಿತು - ರಾಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ .
 • ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮುದ್ರಣ - ಜಿಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ.
 • ಹಕ್ಕಿಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಲಾಗಿತ್ತು - ಜಿಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ.

 

ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ (IHIP):

ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆಯು ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ನೈಜ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ರೋಗಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ಥಳಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ, ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಲೆಯ ಏಕೈಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನೈಜ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಚದುರಿದಂತಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯ ಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇತರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೋ ೨೬ನೇ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರಂಭ:

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ:

ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಡು ಬಡವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾತಿ /ಪ.ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ / ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃತ್ವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸೂತಿಗೆ ೩ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನಗದು ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದಲ್ಲಿ ರೂ.೫೦೦/-ಗಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ರೂ.೭೦೦/-ಗಳನ್ನು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ರೂ.೬೦೦/-ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ) ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಸಗೀ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.೧,೫೦೦/- ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

 

ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ೧೦೮

ಇದು ತುರ್ತು (ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ್) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತುರ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉಪಚಾರ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೮-೦೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ: ೦೧ ನೇ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೮ ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ೭೧೧ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರತಿ ೮೫,೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ-೧೦೮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೇವೆ. ಹೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸೂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿದುರಂತ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ದೊರಕಿದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ೧೦೮ ಎನ್ನುವ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ದಿನದ ೨೪ ಗಂಟೆ, ವಾರದ ಏಳು ದಿನ, ವರ್ಷದ ೩೬೫ ದಿನವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಸಿರಿವಂತರು, ಬಡವರು ಎನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಾಹಿನಿ:

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೮೦ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಾಹಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಮೂರು ಚಾಲಕರನ್ನು (೧ ಖಾಯಂ  ಮತ್ತು ೨ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) ೮ ಗಂಟೆಯ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗು-ಮಗು

ದಿನಾಂಕ: ೦೫-೦೨-೨೦೧೪ ರಿಂದ ೨೦೦ ನಗು-ಮಗು ವಾಹನಗಳು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗು-ಮಗು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ (ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಘಟಕ):

ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಲುಪುವುದು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳು ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್ಸ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮೊದಲ ೧೦ ನಿಮಿಷವನ್ನು ಫ್ಲಾಟಿನಂ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಟಿನಂ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯೇ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಈ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ೧೫-೦೪-೨೦೧೫ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ-೧೦೮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಲುಪಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೮ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವ ಇ.ಎಂ.ಸಿ  (Emergency Medical Technician)ಗಳು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟೆಬಲ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಇ.ಎಂ.ಸಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಹೃದಯಘಾತ, ಬೆಂಕಿ, ಅಪಘಾತ, ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ) ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ-೧೦೮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಆರೋಗ್ಯ ವಾಣಿ-೧೦೪

ಆರೊಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ- ೧೦೪ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಕೆಮ್ಮ, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೊಡವೆ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕವೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: ೧೫-೦೪- ೨೦೧೯ "ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ-೧೦೪" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ-೧೦೪ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೦೦ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಾಲ್‌ಸೆಂಟರ್ ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ-೧೦೪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್.ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಂಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿಯಿಂದ ೧೦೪ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ-೧೦೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ ೪೫೦೨೨೪೫ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ೪೪೮೩೨೩೪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾಣಿ

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ಮೂರು ಮಾರ್ಗದ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: ೨೧ ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ-೧೦೪ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾಣಿ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ:

೧. ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸವ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.

೨. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಬೇಕಾದ/ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

೩. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು.

೪. ಗಂಡಾಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

೫. ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸುವುದು.

೬. ಪ್ರಸವದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫಲಾನುಭಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.

೭. ಮನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು.

೮. ಲಸಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.

೯. ಡ್ರಾಪ್-ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.

೧೦. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿವುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು.

ಆಶಾ:

ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರಳಾಗಿಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೨೫೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ೩೪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಮನೆಭೇಟಿ
 • ಗ್ರಾಮ/ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು
 • ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು.
 • ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು.
 • ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು:

 • ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ
 • ಮೂಲಭೂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದ್ಧತಿಗಳು
 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ
 • ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ
 • ಹೆರಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ
 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
 • ಸ್ತನ್ಯ ಪಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
 • ಲಸಿಕೆ
 • ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳ ಮಹತ್ವ
 • ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ೧೦ ದಿನಗಳ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ, ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.  ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ೨೦೦೯ರಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಎಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ೨೫೦೩೮೬ ರೋಗಿಗಳು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೬೨ ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ೨೦೧೬ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೧೬೮೩೭೭ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ೨೦೧೭ ರಂತೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಾಖಲೆ ೨೦೨೫ ನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ’ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಎಂಬ  ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೨.೩.೨೦೧೮ ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.೨.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ, ತೃತೀಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ೧೫೧೬ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಖಾಯಿದೆ-೨೦೧೩ರ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಅನ್ವಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರದ ಶೇ.೩೦ ರಷ್ಟು ರವರೆಗೆ ೧೯ ಲಕ್ಷ ಎಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿಗಣತಿ ಡೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೧೦ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ (೫೦ ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು) ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ’ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್, ಎನ್ನುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೨೫-೦೯- ೨೦೧೮ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೋ-ಬ್ರಾಂಡೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಭರವಸೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂಯೋಜಿತ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭರವಸೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ೩೦.೧೦.೨೦೧೮ರಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್- ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;

ಅರ್ಹತಾ ರೋಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೩ರಡಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರು; ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಡೆಟಾದಲ್ಲಿರುವ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೩ರಡಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಡಿ ಸೇರಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವವರು.

ರೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿ: ಸುವರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಐಟಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್‌ಗ  ಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅರ್.ಎಸ್.ಬಿ.ವೈ. ಕಾರ್ಡು ಹೊಂದಿರುವವರು ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಎಬಿಎಆರ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಎಬಿಎಆರ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಡ್:

 1. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಬಿ-ಎಆರ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯುನೀಕ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.೧೦/- ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. ೩೫/- ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ-ಎಆರ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 3. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ:

ಅರ್ಹತಾ ರೋಗಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರದ ೩೦% ರಷ್ಟ ಇದ್ದು, ಸಹ- ಪಾವತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.೧.೫೦ ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ;

 • ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ೧೬೫೦ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ೨೯೧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಲಿಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ೨೫೪ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು, ತೃತೀಯ ಹಂತದ ೯೦೦ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ೧೬೯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರೆಫರಲ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
 • ೧೬೯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಫರಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ಇಚ್ಚಿಸುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 

ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯು ೨೦/೦೧/೨೦೧೫ ರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದನ್ವಯ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಲಾನುಭವಿಯು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್/ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದರವನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಯೋಜನೆ:

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರು/ಬಿಪಿಎಲ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;

 • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಿಪಿಎಲ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಂದಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ (ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ, ಶ್ರೀ.ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟೆರಾಲಜಿ) ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 • ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 • ಮೃತ ಶರೀರ (ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕೀಯಗೊಂಡ) ಕಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಪುನರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
 • ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಿಪಿಎಲ್/ಬಡವರು ಮುಂತಾದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅರ್ಹತೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರು/ಬಿಪಿಎಲ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಫಲಾನುಭವಿಯು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಟ್ಟದ/ಜಿಲ್ಲಾ/ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟೆರಾಲಜಿ) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ರೆಫರಲ್ ವಿಧಾನ:

 • ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಗಾಗ ಕಸಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ (ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟೆರಾಲಜಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ (ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟೆರಾಲಜಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಮೃತ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕೀಯಗೊಂಡವರ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಜೀವಸಾರ್ಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೋಗಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು.
 • ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಜೀವಂತ ಸಂಬಂಧಿಯ ಅಂಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ (ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೈ, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟೆರಾಲಜಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
 • ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೊತ್ತ:

 • ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. ೨.೦೦ ಲಕ್ಷ + immunosuppression medication ವೆಚ್ಚ ರೂ.೧.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹೃದಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. ೧೦.೦೦ ಲಕ್ಷ + immunosuppression medication ವೆಚ್ಚ ರೂ.೧.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಲಿವರ್ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. ೧೧.೦೦ ಲಕ್ಷ + immunosuppression medication ವೆಚ್ಚ ರೂ.೧.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನೊಂದಣಿ, ಪ್ರೀಆಥರೈಸೇಷನ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಯೋಜನೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.ಟಿ ಅಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ:

ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಆಥರೈಜೇಷನ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮತ್ತು ೫ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಶುಮರಣ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ (ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಘಟಕ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ), ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿಶು ಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಕೇರ್, ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನವಜಾತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅತಿಸಾರಭೇದಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ.

೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ರಂತೆ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ೪೧ ರಿಂದ ೨೫ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (೨೦೦೯-೨೦೧೭):

 • ಸಹಸ್ರಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಿಂತ ೫ ಅಂಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ೫ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ೪೮ ರಿಂದ ೨೮ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ೨೦ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೨೮ ರಿಂದ ೨೫ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಶಿಶುಮರಣ ದರವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ೨೦೩೦ರ ಸುಸ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನವಜಾತ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ೧೮ ಇದ್ದು, ೧೨ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ೨೦೩೦ ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಶುಮರಣ ದರವು ೧೩ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ.

 

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು:

 1. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಝಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೫ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಡಿಲಿಗೆ ೩ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
 2. ದಿನಾಂಕ ೩೦-೧೦-೨೦೧೮ ರಿಂದ ೦೧-೧೧-೨೦೧೮ರವರೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಝಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪುನಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ೫ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನರವರು ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
 4. ಶ್ರೀ ಜಗತ್‌ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೊನೋವಾಲ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಂತ್ರಿಗಳು, ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ, ರವರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪುನಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ೩ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದರು.
 5. ೨೦೧೫/೨೦೧೬ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಶು ಮರಣದರದ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗೆ (ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಶಿಶು ಮರಣದರದ ಇಳಿಕೆಯು ಶೇ.೯.೩ ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಶಿಶು ಮರಣದರದ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.೧೪.೩ ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತದೆ). ೨೦೧೫ ಮತ್ತು ೨೦೧೬ರ ಅವಧಿಯ ಶಿಶು ಮರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ ಶಿಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೪೭ ರಿಂದ ೨೯೧೭ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 6. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೪೨ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ೮ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 7. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಹೆರಿಗೆ) ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರಿಗೆ ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ೨೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 860 ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ೧೮೦೦ ಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗರೂ ಮಾದರಿ ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ ಐ.ಎ.ಪಿ ನಿಯೋಕಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್‌ಜಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗರೂ ಮಾದರಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ- ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟದ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಫೋರಂ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಫೋರಂನ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು, ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.ಯು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳ ಗೊಂಡಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

೩೭ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೨೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳಿಗೆ (೮೬೦ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಿಶು ವೈದ್ಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೨ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು, ೧೬೫ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ಮತ್ತು ೧೦೭೦ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತ್ತಿವೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು  ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೨ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು, ೧೬೫ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ಮತ್ತು ೧೦೭೦ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತ್ತಿವೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ-ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ: ೧೦೭೦ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ರೇಡಿಯಂಟ್ ವಾರ್ಮರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕ-ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೬೫ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು (ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಯು) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ/ಎಫ್.ಆರ್.ಯು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ/ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಂತಿ, ಬೇದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು:

ಎಸ್. ಎನ್.ಸಿ.ಯು.: ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೨ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಸಿರಸಿ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೧೬ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ೨೬ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟಾರೆ ೮೭೭ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ೭೦,೦೦೦ ಶಿಶುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ೪೨ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೀವರಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಕೇರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಕೇರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಕೇರ್: ೨೫೦೦ ಗ್ರಾಂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹುಟ್ಟು ತೂಕವುಳ್ಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಕೇರ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್‌ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದುರಿಂದ ಶಿಶುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ  ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಗಳು ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಾಗಾಣೆ: ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲಾಒಂದರಂತೆ ೪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರಿದಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ನವಜಾತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಐ.ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ.ಐ: ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ವಾಂತಿಭೇದಿ, ಸೋಂಕು, ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವಜಾತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯ ವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಶ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಆಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ-ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎನ್.ಸಿ.: ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ೪೨ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೧೨೨೨ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಮಾಡುವುದು ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ) ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಬಾಣಂತಿಯರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬೇಟಿಗೆ ರೂ.೫೦/-ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌.ಎಂ.ಎನ್‌.ಸಿ.ಹೆಚ್‌+ಎ ಕೌಶಲ್ಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಾಟ್‌ಕಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ.

ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ): ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ೨೦೧೨ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ರೂ. ೧೦೦.೦೦ ಔಷದೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ರೂ. ೨೦೦.೦೦ ಮತ್ತು ರೂ. ೩೦೦.೦೦ ಗಳನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿಶು ಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ-ಸಿ.ಡಿ.ಆರ್.: ಶಿಶು ಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ೨೦೧೦-೧೧ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ೨೦೧೨-೧೩ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ೨೦೧೪ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಶಿಶುಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ೫ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಶಿಶುಮರಣದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಿಶು ಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಧಾರಿತ ಶಿಶುಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಶುಮರಣ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಶುಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾರ: ನವಜಾತ ಶಿಶುಮರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾರವನ್ನು ೨೦೧೬ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ೨ನೇ ವಾರವನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ೨೪೦೮೫ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿ ೬೯೭೨ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ೩೦೪೦೧ ತಾಯಂದಿರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ:

ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ) ಉಪಾಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವು ಮೇ ೧, ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು, ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು, ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರು, ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳು, ರಿಕ್ಷಾ ಎಳೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನತೆ.

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುವ ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಂತದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ೫೦,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು ನಗರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ೭೯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ೩೬೪ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಯು.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦೪ ಯು.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ೧೬೦ ಯು.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಗಳು (೨೭ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ(ಮೆಟ್ರೋ) ದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೆಟ್ರೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ೨೦೧೪-೧೫ರ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರೆ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ೧೯೮ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೧೩೫ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮಾಜಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮತ್ತು ೬೩ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ೧೯೮ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಯುಕ್ತರು ನೇತೃತ್ವದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ಏಕೀಕೃತಿ ಅಜ್ಞೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ (ಎ.ಎಎನ್.ಎಂ) ಕೋಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್) ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು. ಇದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಡುವೆ ಸೇತುವೇಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆರೈಕೆಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿತರಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ  ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯು, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಕರ್ಯರಹಿತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡದಿರುವ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡಜನತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂದರೆ ವಸತಿ ರಹಿತರು, ಚಿಂದಿ ಎತ್ತುವವರು, ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳು, ರಿಕ್ಷಾ ಎಳೆಯುವವರು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಗೂಡುಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಬಡ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೫೦,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ೫೦,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೨೩೬.೨೫ ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೩೮.೬೧ ಲಕ್ಷ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೩೮.೬೭ ರಷ್ಟು ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ ೩೧.೫೭ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆ. ಈಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ನಗರಸಭೆ ಸಭೆಗಳು/ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸುಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ತಲುಪಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವರು, ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಂತಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವರಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌಪ್ಟಿಕಾಂಶ ಸೇವನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೊಳಗೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕೊಳಗೇರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಜನಮೂಹದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಒಳನೋಟ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಪಕಗಳು ಉದಾ: ಮೃತ ಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ, ರೋಗ ಸ್ವಭಾವ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯೆತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು, ಜೇಬಿನಿಂದ ಔಷದೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿವರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯ ೧೩೫ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ೬೩ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಮೈಸೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ೨೦೧೪-೧೫ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ೨೫ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೫ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ೧೮ ಹೊಸ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಿದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದಾವಣೆಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕೋಲಾರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಸೇಡಂ, ಗಂಗಾವತಿ, ರಾಯಚೂರು, ಉಡುಪಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವು ೧೮ ಹೊಸನಗರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

೨೦೧೬-೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೫೩ ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೧೭-೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೨ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು  ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ೭೯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್: ಹೆಚ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ (ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್‌ಫಾರ್‌ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಏಕರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಹೆಚ್‌ಎಂಐಎಸ್ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಈ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹೆಚ್‌ಎಂಐಎಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೦ ರಿಂದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಐ. ಎಸ್. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಮೂಲ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ವಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಶೇಕಡ.೯೮ರಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ೫ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ  ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್‌ಎಂಐಎಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಆರ್.ಸಿ. ಹೆಚ್ (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ) ತಂತ್ರಾಂಶವು ವೆಬ್‌ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಹದಂಪತಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಮ್.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ (ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅನುಸರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಗೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌.ಎಂ. ಎನ್‌.ಸಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹ ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ ರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರವನ್ನು ಮುಂಗಡ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಇದೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ / ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು, ಮೈಕ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ಗಂಡಾತರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲಕರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದಾ : ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ಹಾಗು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಅನ್ಮೋಲ್:

ಅನ್ಮೋಲ್ ಎಂಬುದು ಅರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಧಾರಿತ ಆವೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ದೃಶ್ಯ/ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ಮೊಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂರ್ಪಕ ದೊರಕಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್.ಸಿ. ಹೆಚ್. ಪೋರ್ಟಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇವಾವಿವರಗಳನ್ನು ನೈಜ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ನು ೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ೦ ಯಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೂಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೨ ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಸಹಾಯಕರು/ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ರವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇಡುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ೧ ರಿಂದ ೧೨ನೇ ತರಗತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ೦-೬ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ೦ ಯಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆ, ನರರೋಗಗಳು, ಸೀಳುತುಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

೧) ೦೬ ವಾರದೊಳಗಿನ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

೨) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೬ ವಾರದಿಂದ ೬ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ.

೩) ೬ ವರ್ಷದಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ (೧ ರಿಂದ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ.

೪) ೦ ಯಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ೪’ಆ’ ( ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು, ಖಾಯಿಲೆಗಳು, ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ) ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ.

೫) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

೬) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಕರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯಮಕಾಲವೇ ಹದಿಹರೆಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರಘಟ್ಟ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಈ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು.

ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ. ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ ೫೫% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹದಿಹರೆಯದವರು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅತಿ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಋತುಸ್ರಾವದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಋತುಮತಿಯಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ  ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು.

ಉದ್ದೇಶ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಗುರಿ: ೧ ರಿಂದ ೫ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ೬ ರಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು).

ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ನೀಡುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳು.

 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಎಫ್‌ಎ –ಪಿಂಕ್‌ ಮಾತ್ರೆ ೪೫ ಎಂ.ಜಿ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ೪೦೦ ಎಂ.ಸಿ.ಜಿ ಫೊಲಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ೫ ರಿಂದ ೧೦ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ೫೨ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಎಫ್‌ಎ- ಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರೆ ೬೦ ಎಂಜಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ೫೦೦ ಎಂಸಿಜಿ ಪೊಲೀಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ೧೧ ರಿಂದ ೧೯ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ೫೨ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
 • ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಸಲ ಡಿ-ವಾರ್ಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ೬ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಲ್ಬೆಂಡಾಝೋಲ್‌ ೪೦0 ಎಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡುವುದು.
 • ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲನ/ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆಗಾಗಿ ಆಪ್ತಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು.

 

ಶುಚಿ ಯೋಜನೆ:

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಋತುಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಋತುಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ / ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ, ಸುಧಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು  ಮನಗಾಣಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಸ್ರಾವದ ಶುಚಿತ್ವದ ಆದ್ಯತೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ/ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸದೇ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗದೇ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಋತುಸ್ರಾವದ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜನನಾಂಗ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ತಾಯಿಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ/ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶುಚಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶ:

೧. ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಶುಚಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

೨. ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು.

೩. ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

೪. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.

 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಯುವಕರ/ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು  ನೀಡಿ ತಡೆಯಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳಾದ ಕ್ಷಯ, ಗಂಟಲಬಾವು, ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು, ಧನುರ್ವಾಯು (೧೦-೧೬ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ), ಪೋಲಿಯೋ, ಮೆದುಳುಜ್ವರ ಮತ್ತು ದಡಾರ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ತಡೆಯುವುದು, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ  ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿಶು ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಎಳೆ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.  ಎಳೆ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ, ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಜನನ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು. ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಗಂಟಲ ಉಬ್ಬಸ ರೋಗ ಮತ್ತು ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಎಳೆ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕಿನ ಹೆರಿಗೆ (೧೪ %) ೧೫- ೪೯ ವಯೋಮಾನದ ತಾಯಂದಿರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರದ ಭಾಗ ಹೆಮರೇಜ್ (೧೩%) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಪಾ.ಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ೧೦  ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಪಾ.ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 • ೧೧೨೦ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ.
 • ೨,೨೦೫ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ೭೩೨ ಆರ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಕೆ. /ಕೆ.ಆರ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಕೆ.
 • ೪೮೭ ಅಯುಷ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೨೦,೨೦೨ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು.
 • ೧,೦೯೯ ಕೆಸಾಪ್ಸ್/ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಡಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ೪,೬೦೩ ಪೊಲೀಸ್/ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ೨೪೭ ಫೈತ್ ಹಿಲರ್ಸ್‌ /ಎನ್.ಜಿ.ಓಗಳು, ೬೮೪ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು.
 • ೬,೨೮೭ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 • ೧೧೦ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಲೋಚನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ೨೪,೮೮೫ ಫಲಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಡಲಾಗಿದೆ.
 • ೮೯ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಲೋಚನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ೯,೫೦೩ ಫಲಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಡಲಾಗಿದೆ.
 • ೫೮ ನಗರದ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಮಲೋಚನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ೭,೨೩೮ ಫಲಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಮನೋಚೈತನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರ ಶಿಬಿರಗಳು ೭೮೧, ಅದರಲ್ಲಿ ೨೬,೬೧೬ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ೩೧೯೭ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ೩೨೩೮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಒಟ್ಟು - ೬,೨೦೯ ಗ್ರಾಮ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಎನ್‌ಟಿಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಎನ್‌ಸಿಡಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಆರ್‌ಎನ್‌ಟಿಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ -೧೮೨೬.೯೩ ಲಕ್ಷ, ಖರ್ಚು ೯೫೩.೯೪ ಲಕ್ಷ (೫೨.೨೨%) ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಂ.ಎಚ್.ಪಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೆ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನಸಧಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು:

ಮಾನಸಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಹಗಲು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು - ಮಾನಸಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೫ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ,) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

 

ಮನೋಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಮನೋಚೈತನ್ಯ (ಮಂಗಳವಾರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮನೊವೈದ್ಯರು ಖಾಸಗಿ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಆಯ್ದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ತಾಲ್ಲೂಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೋರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ೨೦೧೮-೧೯ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಯಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೧೭ ಅನುಷ್ಟಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ.೧೫೦ ಲಕ್ಷಗಳು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:

 

 • ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ೧೪೦ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ತತೆ ಕಳಂಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. (KSMHA | Karnataka State Mental health Authority).
 • ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು (ಇನೋವೇಶನ್)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇ-ಉಕ್ರಮವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ’ಜ್ಞಾನದ ಅಂಗಗಳ’ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ’ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು’ ಇವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಮ್‌ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೩೧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ೫ ವಿವಿಧ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (೨) ತರಬೇತಿಗಳು (೩) ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು (೪) ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (೫) ಇತರೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವರದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅನುಮೋದನೆ/ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಪನ ಮಾಡುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

ಟೆಲಿ-ಮೆಂಟರಿಂಗ್

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿ-ಆನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ

ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮಾಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೯೨ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತರಬೇತಿಹೊಂದಿದ ವೈದ್ಯರು ೧೫.೦೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ-ಸಿಎಸ್‌ಡಿ (ವೀಡಿಯೋ ಆಧಾರಿತ ಮುಂದುವರೆದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಟೆಲಿಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನರ್ಸ್ / ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ನರ್ಸ್ / ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

 

ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಿಎಂಹೆಚ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರೋಗಿಗಳು ನಂತರ ಅನುಸರಣಾ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೩೦% ರಿಂದ ೫೦% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ: ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅರಿವು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳು. ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ೨೦೧೮ ರಿಂದ ೩ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ರೋಗಿಗಳ ಮನೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನುಸರಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರದೆ ಇರಲು ಕಾರಣ ಕೇಳುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮರಳಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಂತರ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಎಸ್)

ಭಾರತದ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ೧೯೯೮ ರಿಂದ ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸಮೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಈಗ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ (ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ೨೦೧೨- ೧೩ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಣಾ ಭಾಗ-೩ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರತಿಶತ ೦.೫೩ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕು ೧.೫% ಇದ್ದು ೨೦೧೪-೧೫ ರಲ್ಲಿ ೦.೩೬% ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ೨೦೧೬-೧೭ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸಮೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎ.ಎನ್‌ಸಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕೋ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರತಿಶತ ೦.೩೮ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೋಂಕು ಪ್ರತಿಶತ ೩.೩೩% ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಲಿಂಗಾಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ೫.೪೦% ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

 1. ಮೂಲ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಕೋರ್ ಟಿಐ(ಮಹಿಳ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಪುರುಷ ಸಲಿಂಗಾಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸೂಜಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರು): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಲಿಂಗಾಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ೭೦,೧೭೧ ರಷ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು, ೧೮,೨೪೪ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಲಿಂಗಾಸಕ್ತರನ್ನು, ೨೧೫೪ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ನ್ಯಾಕೋ/ಕೆಸ್ಸಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ೧೮೯೬ ಸೂಜಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರನ್ನು ೧ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೧ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ.

 

ಸೇತು ಜನಸಮೂಹ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಲಸೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು): ೧೦ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ೧,೪೨,೦೦೦ ವಲಸೆಗಾರರನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ೬ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ೮೦,೦೦೦ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ.

 

೨. ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ:

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೭೨ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. (ಸಮಗ್ರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ) ಹಾಗೂ ೨೮೩೨ ಎಫ್ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

೩. ಆರೈಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ೬೪ ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ೩೧೪ ಲಿಂಕ್ ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ೩೪೨೧೯೭, ಜನರು ಈವರೆಗೆ ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೧೬೮೯೨೮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ)

ಪರೀಕ್ಷೆ - ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೧೪ ೨೦೧೭ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ -ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ-೪ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೆ ಇರಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 

೪. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೋಂಕುಗಳ ಸೇವೆಗಳು:

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೋಂಕುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಲವಾರು

ವಿದಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸಿಪಿಲಸ್ ಮತ್ತು ಗೊನೋರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ೨೦ ತರಹದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೋಂಕುಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ೪೦% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೫೪ ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

 

೫. ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ:

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಪೊಷ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತರಬೇತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಸಾಪ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ೧೫೨೭ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ೭೨೦೦ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಡವಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ೧ ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಲಸಿಗರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 1. ಆಕಾಶವಾಣಿ (ರಾಜ್ಯದ ೧೩ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಎಂ ರೆನ್‌ಬೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ್ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ವಿವಿಧ್ ಭಾರತಿ) ಮೂಲಕ ೩೦ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ಗಳು ಸ್ಪಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩ ಗಳಂದು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
 2. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾರಚನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ. ೮೦೦೦/- ರಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 3. ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 4. ಮನೆ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದೋಲನವನ್ನು ೭ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ತುಮಕೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ). ಈ ೭ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಭಿಯಾನವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ೫ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವರು.
 5. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ಬಸ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ, ಬಸ್/ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ, ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಗೋಡೆ ಬರಹ, ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ
 6. ಹೆಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಹಿತಿ, ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿವಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿ ಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಮನೆ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಯಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 7. ರೈಲು ಬೋಗಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಸಾಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
 8. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಿ ಹರೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

೬. ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ:

ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ತ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ತ ಚಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ೧೯೯೮- ೯೯ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ೨೦೦ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ೬೬ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನ್ಯಾಕೋ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪೧ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ - ೩೮, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ - ೩) ಇದ್ದು, ೯ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು, ೧೯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ/ ದತ್ತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ೧೩೧ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ (೯೯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ೩೨ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು) ಇವೆ.

 

ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ:

ಆಯುಷ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

 

ಆಯುಷ್‌ ಸೇವೆಗಳು:

ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯವಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೬೬೨ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಒಟ್ಟು ೨೫೩೪ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ೧೫೯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್‌ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ೬೫ ಆಯುಷ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ೧೦೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ನೋಂದಣಿ ಮಂಡಳಿ/ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಂಡಳಿ:

 

ಈ ಮಂಡಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಔಷಧಾಗಾರ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೪(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ: ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು, ಕಚ್ಚಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 • ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು.
 • ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರಗಳಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸಲು
 • ಅನೂಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ರಾಜ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಕ್ಸಪೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
 • ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗವುದು.
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್‌ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಧುಮೇಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ೩೭ ಎಕರೆ
 • ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ವನದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಯುಷ್‌ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ:

ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೇ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ:

 • ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
 • ಪಂಚಕರ್ಮ, ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ತಾರಾನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ, ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ (ಯು.ಜಿ) ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತೆಯನುಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು:

 • ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ ೨೦೧೯ರ ಜೂನ್-೨೧ ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪಂಚಕರ್ಮ, ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾದನದಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದ ೧೧೬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು:

 • ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್‌ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯುಷ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು, ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಯುಷ್‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಆಯುಷ್‌ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ೧೫ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ೧೦ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ೫೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತಾವಾರು ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಸಾಜಿಸ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 • ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ, ಆಯುಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
 • ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಳರೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೋರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ೧೯೫೬ ರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೪೦ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯು ೦೩ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ:

೧) ಅಮಲುಜಾರಿ

೨) ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ

೩) ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, ೨೦೧೧ ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, ೨೦೧೪ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೨೨ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ, ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೊರಕುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗಣಕೀಕರವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಡತಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕ (ಎಲ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್) ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇ-ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಟಟ್ಟ ಔಷಧಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ೩೫,೦೦೦ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರಾದ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರು,  ಸಗಟು ವಿತರಕರು, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಯಾರಕರಿಗೆ, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ  ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡುವ ಸಹಮತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ೨೦೧೮-೧೯ ಮತ್ತು ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸೀಟುಗಳ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.೧೦೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.೩೮೪.೧೬ ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತಯಾರಕರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಫ್ತಿಗಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ತನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://blood.kar.nic.in ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಜಾನೆ-೨ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ರಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ):

ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ರಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ:

೧. ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಧನ ಸಹಾಯ ದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನಾಗಿ ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ ೨೭ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ೨೭ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ Cold Storage Room ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೪-೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೬ ಹೊಸ ಟ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ೨೭ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ.

3.೨೦೧೪-೧೫ ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬರ/ಜಲಕ್ಷಾಮಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

೪. ೨೦೧೧-೧೨ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಖರೀದಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

೫. ಬಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ೦೯ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೋಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸುವುದು, ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎ.ಎಂ.ಸಿ/ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

 1. ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ೨೮೦೦ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದು. ಗುಣಕೋಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಔಷಧ / ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ದು, ಸದರಿ ಔಷಧ / ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇತರೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ೧ರಿಂದ ೭ನೇ  ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್‌ಬೆಂಡಜೋಲ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆ, ಎ ಅನ್ನಾಂಗದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಖರೀದಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಯುಷ, ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೇಷನ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

( *ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ )

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-09-2021 02:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
 • ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

 • ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ |ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ| ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ : 080-22230060 | ಇ-ಮೇಲ್ : pd.webportal@karnataka.gov.in

ವಿನ್ಯಾಸ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್: cegಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ
 • Meity_logo
 • digital
 • data
 • India
 • pm
 • gigw
 • wcag
 • ssl
 • w3c
 • kp_kn